Företag samt ID-kapning

De bedragare som ägnar sig åt ID-kapning och vill komma åt de riktigt rejäla summorna ger sig på företag. Genom att attackera ett företag kan man komma över ofantlig stora summor pengar på oerhört kort tid, bland annat genom att köpa varor i företagets namn som man därefter kan avyttra för låga priser och tjäna storkovan. För företag är detta givetvis vanligtvis en dödsstöt och något man i regel har svårt att repa sig efter.

Vad gör ID-kaparen när den går på företag?

När en ID-kapare väljer att rikta in sig på att kapa ett företags identitet finns det många skilda tillvägagångssätt, men det vanligaste är att skurken beställer kreditkort i företagets namn. Om ID-kaparen är organiserad samt effektiv beställer denne flera skilda kort samtidigt, vanliga exempel är IKEA-företagskort, Jula, Kjell & Co, Biltema, och förstås vanliga bankkort. Är det ett stort företag som attackeras så kan flera olika kort utfärdas i företagets anställdas namn – omfattningen vet egentligen inga gränser.

I boken förekommer en lång och bra checklista. Boken finns helt gratis som e-bok i biblioteken samt kan köpas på allt-fraktfritt.se. Klicka på bilden för mer information.
Klicka för mer information

ID-kapare beställer vanligtvis en ny omgång avancerade datorer, mobiltelefoner, skrivare, lasertoner samt annan teknologisk apparatur för skyhöga kostnader. Dessa säljer kaparna därefter vidare och lägger pengarna i egen ficka.

ID-kapare som går ännu längre anmäler öppning av filialer på olika orter i ditt företagsnamn. Man utrustar filialerna till max med möbler, datorer, telefoner och andra varor. Varorna säljer kaparna vidare sedan – för det fanns ju aldrig en riktig filial. Man kan också öppna en butik alternativt lager samt beställa varulager.

Summorna når lätt flera miljoner kronor inom loppet av några dagar och situationen blir en verklig mardröm för företagsägarna.

Semestertider är extra känsliga

Företag som står tomma är särskilt utsatta och under semestertider, vid jul och högsommar, sker flest försök till ID-kapning av företag. Man ska se till att ha koll på sin post och sina lokaler, framför allt med tanke på att postvittjning är en ordinär metod för att komma över känslig upplysning om företag.

Märker man att post saknas ska man omedelbart skärpa sina sinnen med tanke på att det kan betyda att ID-kapare sysslar med att kartlägga ens rörelse.

Viktiga länkar

Du som känner dig orolig och vill veta mer om ID-kapning av företag kan dra nytta av följande länkar:

– Polisen (https://polisen.se/)
– Stöldskyddsföreningen (https://www.stoldskyddsforeningen.se/)
– Polisen Bedrägeri på Facebook (https://www.facebook.com/pages/Polisen-Bedr%C3%A4geri/546406245370971)
– Information om brottsbenämningen av ID-kapning (https://www.bolagonline.se/lagar/brb9.html)

Om ID-kapning

Vore det inte förfärligt att få sin identitet bestulen? Det är oerhört mycket som är bundet till en människas identitet. Det är din egen fullmakt att genomföra ärenden som helst ingen annan bör ha möjlighet att utföra. Det kan handla om att exempelvis utföra bankärenden alternativt beställa varor eller tjänster på nätet. Tänk vilken mardröm det skulle kunna bli om identiteten hamnade i orätta händer. Helt plötsligt kanske man förvånas över att bankkontot är länsat eller att någon har beställt varor falskt till ett oerhört högt belopp.

Faktum är att identitetskapning inte enbart drabbar andra människor och när identitetskapningen väl inträffar för just dig så har det inte funnits någon möjlighet att förutse förloppet. Det finns verkligen all anledning att vara ängslig om man slås av tanken att man har ett bristande skydd för sin identitet. Oftast handlar det om vårdslöshet med sina personliga uppgifter.

Det är exempelvis inte särskilt smidigt att bara använda sig av ett enda lösenord överallt där man loggar in på webben. Om en bedragare kommer åt lösenordet och dessutom har studerat vilka tjänster du använder så kan det bli väldigt olyckligt. Det är dessutom riskabelt att använda sig av alldeles för simpla lösenord. Helst bör man blanda små och stora bokstäver med siffror samt övriga tecken.

Gert Strand har släppt en bok med titeln ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”. Den kan komma till oerhört stor nytta för de som har funderingar kring hur man bäst skyddar sig mot ID-kapning. Och att det är ett problem råder det ingen tvekan om. Länk till mer info följer: https://idpansar.se/

Många verkar anta att ID-kapningen nästan uteslutande sker genom internet. Det är en felaktig tolkning då ID-kapning mycket väl kan ske på mer traditionella sätt. Det kan till exempel förekomma ID-kapning genom att bedragare länsar brevlådor. Det finns oerhört mycket information som en bedragare kan komma åt på så sätt.

”Hur man skyddar sig mot ID-kapning” uppmärksammar läsaren inte bara om de annorlunda sätten som en potentiell ID-kapning kan gå till på utan likaså om betydelsefulla åtgärder för att förebygga kapning. Naturligtvis tar boken upp vissa självklara åtgärder som att ha olika lösenord samt byta ut dem ofta, men även mer avancerade åtgärder.

Det kan exempelvis handla om att ett grannskap i ett bostadsområde tillsammans bör samarbete för att motverka att råka ut för bedragare. Det handlar till stor del om att bli medveten om problemet. Ju fler desto bättre. Det innebär att ett grannskap kan vara observanta på tvivelaktig aktivitet i området. Hålla varandras brevlådor under uppsikt vid tillfälle. Och eventuellt vara uppmärksam på om någon främmande bil är frekvent återkommande i bostadsområdet. I sådana fall bör man handla preventivt och notera registreringsnummer.

Att alltid ligga steget före är en central del i arbetet att motverka ID-kapning. Det finns självfallet mängder av fler råd att läsa om i ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”, och det bästa av allt är att boken är gratis som e-bok. Det är ett mycket gott initiativ att en så pass nödvändig bok är kostnadsfri. Den finns åtkomlig hos de flesta svenska bibliotek via deras plattformar på webben.