Skilda varianter av alto högtryckstvätt

För och främst måste vi definiera vad en alto högtryckstvätt faktiskt är. Alla vet vad en högtryckstvätt är för någonting, men vad betyder då alto högtryckstvätt? Det handlar egentligen bara om en tautologi, eller ’tårta på tårta’. Ordet “altus” på latin betyder precis “hög”, och på samtliga latinska språk; spanska, portugisiska, italienska, etc. så betyder ordagrant ordet “alto” just “hög”.

En alto högtryckstvätt är alltså en hög högtryckstvätt, med andra ord ett sätt att marknadsföra med ett lite hippare benämning. Det som är oerhört intressant är att närapå samtliga nya högtryckstvättar har något som refererar till “alto” i sitt namn och det har till och med upprättats ett helt segment på marknaden som kallas för just alto hötryckstvättar. Vi har nu definierat vad en alto högtryckstvätt är för något.

Den första högtryckstvätten, som då endast kallades för högtryckstvätt och inte alto eller något annat, uppfanns 1950 av tysken Alfred Kärcher, som sedan grundade företaget Alfred Kärcher GmbH & Co KG. Det har till och med gått så långt att Alfred Kärcher gett namn till ett verb samt ett substantiv; på tyska betyder “kärchern” att rengöra med högtryckstvätt, och på franska betyder “le kärcher” faktiskt högtryckstvätt.

Vad kan då en alto högtryckstvätt användas till?

Nästan alla har vi förmodligen en högtryckstvätt i hemmet, den är ju liksom oerhört ändamålsenlig till det mesta; man kan göra fasadtvätt, altantvätt samt rör- och avloppstvätt. Sedan är det egentligen bara fantasin som lämnar åt andra användningar, till exempel tvätta bilen, båten, rengöra stuprör och till och med vattna gräsmattan på sommaren.

Högtryckstvätten kan framgångsrikt nyttjas när man rengör alger, lavar, mossa samt mögel i de utomhusutrymmen där angrepp av dem förekommer. Man bör dock akta sig för att bruka högtryckstvätten vid rengöring i andra utrymmen, typ i källare, badrum och andra utrymmen med dålig dränering och direkt exponering mot betong då det faktiskt kan försvåra situationen.

Det finns två huvudtyper av högtryckstvättar på marknaden, kall- och varmvattenbaserad. De har båda för- och nackdelar i sin roll. De kallvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de förbrukar lite energi då de inte har behov av uppvärmning vilket är fallet med de varmvattenbaserade högtryckstvättarna. Däremot har dessa nackdelen att de inte är lika effektiva i flera fall för att lösa upp ingrodd lort samt fett. De varmvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de använder sig av ånga eller mycket varmt vatten vilket möjliggör att de kan lösa fett och ingrodd smuts, men å andra sidan använder de sig oftast av antingen diesel alternativt el för att värma upp vattnet och de slösar därför mycket energi, vilket i många fall tyvärr är överflödigt.

Hur som helst så sparar högtryckstvättar över lag vattenförbrukningen. Studier har visat att användning av en alto högtryckstvätt för vanlig rengöring i en svensk familj, det vill säga av, bilen, båten, fasaden samt terrassen, kan spara upp till 80 % av vattenförbrukning i förhållande till en vanlig vattenslang och detta, i slutändan, vid frekvent användning, sparar inte enbart på miljön utan även i plånboken, vilket är något som ingen har något emot.