Mossa över tak och takpannor

Mossa över tak kan ge ett helt hus ett fult och trist intryck, huset kan se hela 25% billigare ut, jämfört med ett hus som har rena, fräscha takpannor. Det är inte heller bara fult, mossa på takpannor kan dessutom leda till fuktskador i själva huset. Mossa binder fukt, precis som alla växter och det leder till att takpannorna kan brista när det blir vinter och minusgrader.

Mossa är en grupp växter som trivs där det är fuktigt, skuggigt. De klarar sig bra i näringsfattig och sur jord. De senare årens sura nederbörd har därför lett till att mossor av skilda slag har ökat i gräsmattor, på plattor och på tak. Mossa är en tålig växt, den kan behärska långa perioder av torka utan att cellerna i organismen tar någon skada.

När det därefter börjar regna igen, återkommer mossan i all sin storslagenhet. De förökar sig dessutom då det är tillräckligt vått genom att mossporer simmar över från hanplanta till honplanta. Alltså blir det inte endast återuppstånden mossa när det blir blött, det blir även mer mossa än tidigare.

Mossa uppskattar att gro på tak som helst ligger i skugga, exempelvis på en norrsida alternativt en plats som skuggas av träd eller dylikt, men det är inte nödvändigtvis så. De material som mossa helst växer på när det gäller av människor tillverkade föremål så som tak är tegel, betong, eternit, asfalt samt skifferplattor.

Mossan växer gärna i skarvar och det är där det kan förstöras när det sedan blir kallt. Det har att göra med att mossan binder fukten och är väl förankrad i underlagets skarvar och små sprickor. När vattnet i mossan fryser expanderar det i enlighet med fysikens lagar och det innebär att materialet, i detta fall takpannorna, spricker. Av denna anledning är det angeläget att hålla sitt tak mossfritt.

Hur håller man då mossan väck från sitt tak? Det bästa sättet att undkomma mossa på taket är att arbeta i förebyggande syfte mot det. Med det menas att man ser efter träd som växer nära inpå knuten och inte låter dem överskugga husets tak alltför mycket. Man behöver självklart inte hugga ner träden alla gånger, det räcker ofta med att man kapar väl valda grenar som hänger över huset.

Ett gammalt knep att hålla mossa borta är att spänna upp en tunn koppartråd mellan takets högsta punkter och låta koppartråden vila på nockpannorna. När det därefter regnar kommer kopparn oxidera i små mängder ner på takpannorna. Denna kopparoxid gör det svårare för mossa att få förankring över takpannorna. Det hjälper inte lika bra om man har befintlig mossa på taket.

För att få undan mossan som redan har uppstått, är det mest vedertagna sättet att klättra upp på taket och borsta bort mossan manuellt en regnfattig dag. Sedan kan man kanske använda sig av medel som eliminerar mossan. De ska dock användas med rejäl försiktighet då de flesta ämnen som är mossdödande också även är miljöfarliga i olika utsträckning. Mer information här

Ett miljövänligare alternativ till olika gifter är att rengöra med högtryckstvätt för att få undan mossa på tak. 1 dag – eller hellre 1-2 månader innan – kan man applicera Fulstopp.

Det finns Fulstopp som läggs på med Kärcher Högtryckstvätt – MEN I KEMLÄGE – lätt som en plätt. Då hinner påväxten dö och lavars långa rötter börja vittra så det blir lättare att högtryckstvätta bort allt.

Utan Fulstopp är lavarna – en del ser ut som fågelskit och förfular hela huset – tillbaka på några månader. För rötterna sitter grundligt ner i takplattorna.

Fulstopp för alg- samt mossborttagning

Fulstopp är en relativt ny produkt för alg- och mossborttagning. Den stora fördelen med Fulstopp i förhållande till många andra produkter är att Fultstopp också fungerar preventivt, det vill säga, att Fulstopp motverkar blivande påväxt på i stort sätt alla typer av ytor. Tester har visat att Fulstopp håller alger, lavar, mossa, mögel och svampar i opp till fyra år. Orsaken är att Fulstopp efter behandling lämnar ett osynligt ultratunt lager med katjoniska polymer som skyddar mot påväxt i många år framöver.

Den katjoniska ytan som är bra laddad fungerar på så sätt att inga mikroorganismer kan börja expandera på ytan då de har en negativ laddning. Detta är vad som heter ett fysikaliskt beskydd, det vill säga, inga gifter över huvudtaget. Detta är en fördel när man behandlar ytor som är inne, exempelvis, badrum, utrymme under hus och andra ytor av betong eller klädda med kakel, då man igenom att inte begagna gifter kan genomföra behandlingen oxå om man har små barn utan att riskera för att detta påverkar dem (annat än bra då problemet med alger / lavar / mossa / mögel / svampar går bort). Mer Info HÄR.

Om man får bekymmer med exempelvis mögel så bör man före behandling för bästa resultat ta reda på absolut var man har problem med detta. Det lättaste sättet för exakt mögel är att hyra in en mögelhund som söker igenom huset och letar opp alla anfall. Därefter gör man en mögelsanering med Fulstopp för att få bort alla angrepp. Det kan till en börja agera som lite kostsam att anlita en mögelhund för att söka igenom huset, men om problemet är litet omfattande så kommer det betala sig då det är angeläget att få bort allt. Om man inte får dän hela angreppet så kan det fortsätta expandera utan att man märker det och i värsta fall så kan det leda till att man måste renovera vilket är långt mycket dyrare än att dyra hyra in en mögelhund.

Fulstopp är lätt att använda då man blott blandar det med vatten. Proportionerna för att rengöra är en liter Fulstopp blandat med 29 liter vatten. Sedan finns det 2 metoder som man kan använda det på:

Metod 1

Man sprutar, penslar, borstar, svampar eller rullar på den utspädda Fulstoppsblandningen på ytan som man vill bearbeta. Sedan lämnar man det att torka och låter regnet dumpa bort påväxten. Svårare än så är det inte. Det tar ungefär ett år för påväxter på hustak att spolas bort totalt och ett par till tre år för det att spolas av från fasader.

Förfarande 2

Man sprutar, penslar, borstar, svampar alternativt rullar på den utspädda Fulstoppsblandningen på ytan som man vill bearbeta. Sen lämnar man det att torka i åtminstone en dag och opp till hela fyra veckor. Sen sköljer man av dän alla påväxter med vattenslang. Man kan även begagna högtryckstvätt, men inte om det är en träfasad då fukten då kan preja in i väggen. Till slut lägger man på ett nytt lager med Fulstopp och låter det torka, detta funkar som det skyddande lagret på ytan.