Är e cigg skadligt är kan det förlänga livet?

Man hör ibland att det är en myt att e-ciggen ska vara så mycket bättre än de vanliga ciggen. Det är ej riktigt. Det är inte rättvist att jämföra e–cigg med tjärcigaretter. När du frågar sig, är el cigg skadligt, så måste man begripa att frågan ej är så viktigt om det till exempel handlar om elcigg eller om vanlig cigaretter.

el

Naturligtvis finns det hälsorisker oxå med e–cigg, särskilt om de saluförs utanför Sverige. När man skall handla el-cigg fundera då på att införskaffa e cigarett som saknar nikotin dom ger noll beroende.

Visste du att det är e–juicen som skiljer e- cigg som saknar nikotin mot de som har det?

Det är alltså märkbar skillnad på e- cigarett utan nikotin och den som har nikotinet. I Sverige kan man enbart anskaffa dom som saknar och dom e-ciggen skänker inget beroende. Kom ihåg att du har att göra med elektronik som laddare och mer.

Var noggran med säkerheten, kolla ständigt produkten före du använder den, särskilt om den levereras från utlandet. Om du vill slippa explosionsrisk ska man handla svenskt. E–cigg som inte har nikotin har ingen åldersgräns, men de är ändå ej för barn. Köpa glycerol

El-cigg utan nikotin är icke beroendeframkallande. Det är bäst för dem som inte röker. Om vi vill lägga av med att röka kan du ju alltid fastna för nikotinet. Men faktum är att de typer utan nikotin oxå funkar vid rökavvänjning.

Under vilka omständigheter är e- cigarett farligt?

Det är ingen bra tanke att begynna med nikotincigg om man aldrig rökt förut. En ung person som blossar ecigg med nikotin skall vara medveten om att det kan vara en el cigg SOM ÄR FARLIG att begynna med. Det många inte känner till är att det kan vara begynnelsen på ett beroende till standard cigg också.

Det farliga med vanliga cigg?

Om du tror att e- cigarettER ÄR farligt utan att fundera på risken med standard cigg, tror du felaktigt. Jämförelser visar att det är enorm olikhet. Om vi ser det så är e—ciggen avsevärt bättre. I och med att många unga hellre blossar el cigg utan nikotin så kan man se att den övergripande hälsan blir bättre och miljön blir finare för alla!