Passiv rökning är allvarligt!

Idag vet vi att passiv rökning är farligt. Varje år dör några av passiv rökning. Det är förstås skrämmande för det gör ju att personer i ens omgivning dör.

e

Även utomhus kan man bli drabbad, det leder sedan till symptom som man inte märker. Man kan drabbas utan vidare, varje dag. Inte ens om man är i tredje hand går man säker.

Om någon röker och röken fastnar i kläder och tyger så kan den som sedan vidrör vid dessa tyger få i sig gifterna. Små barn kan utsättas på detta vis. Det här är något som fler borde bli medvetna om för det gör att man kan ifrågasätta om det borde vara lagligt att röka på allmän plats utomhus.

Är e cigg farligt för andra?

Många upptäcker att e-cigaretter är bättre för att hindra passiv rökning. Man kan inte jämföra e-cigg med vanlig rökning. e cigg ÄR Här slipper man ju passiv rökning barn och vuxna kan skadas av, och den som röker elciggen kommer inte att skada lungor. Man kan fundera på detta i kampen mot passiv rökning.

Tänk på din omgivning

Många rökare bryr sig inte om effekterna av passiv rökning. Rökare menar ibland att andra är för känsliga. Istället för att röka kan de prova en el-cigg och hitta en ny hobby.

Alla måste tänka mer på sin omgivning. Även produkter som parfym och kroppsvårdsprodukter kan störa andra. Klicka på denna länk för mer info.
Men med lite sunt förnuft så klarar man sig. Det här gäller ju även de som äger butiker och restauranger.

Det hjälper mot passiv rökning att bara spärra av vissa delar. Då kommer ju alla att få dra i sig giftet oavsett om de vill det eller inte. Butiker bör även betänka hur parfym i ingång och på produkter påverkar kundernas hälsa och upplevelse av butiksutrymmet, och butiksägare bör satsa på att skapa en plats där även parfymallergiker kan vistas.

Är e cigarett farligt?

Det finns dem som menar att el-ciggen är lika farliga som traditionella cigg men det är inte sant. Det ska ändå sägas att det finns vissa hälsorisker med el cigg men de är inte i nivå med traditionella cigaretter. Man kan dessutom ifrågasätta korrelationen mellan formaldehyd och e-cigaretter.

Är e cigg verkligen farligt? Det är så att många av e-cigarettens hälsorisker inte har med själva substansen att göra. En sak är att man kanske börjar med de elektroniska ciggen för att sedan fortsätta med vanliga rökdon, och om det blir så kan man tala om en fara med elciggen. Det är dock inte vetenskapligt belagt.

el

Är e cigg farligt så att man kan bli sjuk?

Det är bara naturligt om man undrar om el-cigaretterna är farliga eftersom de innehåller en viss mängd av det cancerframkallande ämnet formaldehyd. Det finns dock inga bevis för detta. Men intresseorganisationerna vill ändå få oss att tro att e-ciggarna är farliga.

Innan man börjar med el cigg så ska man ta reda på e cigaretter fakta. Läs gärna undersökningar om el-cigaretterna men ta reda på hur undersökningarna har gjorts. Det är också viktigt att komma ihåg att vissa el-cigaretter innehåller nikotin medan andra inte gör det. När man ångar utan nikotin så finns det ju ingen risk för beroende vilket gör en stor skillnad. e juice sverige

Unga i USA brukar inte tobak i samma utsträckning om de ångar istället. E-ciggen verkar alltså leda till mindre faktisk rökning. Med en e-cigg får du inte ens i dig en bråkdel av de skadliga ämnena som en vanlig cigarett ger.

Ska jag röka el cigg eller vanliga

Oavsett hur du röker. Det generella besked är att e cigg inte är farligt. Man stör ingen annan och man blir inte påverkad av cigaretterna. Valet tycks därmed vara givet.

Ska man röka ska man röka e-cigg. En annan stor fördel är att el-cigaretten är billigare. Du spar klöver och mår bättre, kan det bli bättre.