Destvatten är vatten av livsmedelskvalitet som destillerats i en destillationsapparat och ej det vatten som säjs som batterivatten, avjoniserat vatten, avsaltat vatten med mera

Destvatten är vatten som genom destillation har gjorts mycket rent från lösta och uppslammade ämnen såsom metallsalter samt mikroorganismer, som finns i vanligt, odestillerat vatten.

Destillering innebär att vattnet kokas samt övergår till ångfas varpå ångan kondenseras ner i ett fräscht behållare.

Destillerat vatten har enorm användning i tekniska och experimentella kontext som måste ha vatten och där föroreningar kan störa processerna. Destillerat vatten är oxå sterilt. Som föredöme på de många användningsområdena kan nämnas framställning av lösningar för sjukvårdsändamål eller för kemiska experiment eller processer, som tillsatsvätska i blybatterier, som fuktgivare i en humidor, som kylmedel för jetmotorer, till exempel Boeing 707-120, samt i de första Cray-datorerna där det spolades över kretskorten. Dylika applikationer är möjliga då destillerat vatten inte fräter eller skänker beläggningar på metall som typiskt vatten gör.

Destvatten är ofarligt att dricka, i många delar av världen säljs destillerat vatten som bordsvatten på butelj.

För något mindre ansträngande applikationer eller processer används vanligtvis avjoniserat vatten, som är billigare att producera.

Är det farligt att dricka destillerat (avsaltat) vatten?

Icke, det är inte riskabelt för normalkonsumenter att dricka destillerat (avsaltat) vatten.

Livsmedelsverket avråder inte vanliga konsumenter från att dricka (destillerat) avsaltat vatten. Storkonsumenter av dricksvatten, alltså personer som dricker mycket mer än ett par liter vatten om dagen, bör dock inte inmundiga avsaltat vatten.

Det kan gälla personer som transpirerar kraftigt p.g.a. idrottsutövning eller göromål i varm miljö.

I de fallen är det inte absolut att ens typiskt kranvatten innehåller tillräckligt med hjälp av mineralämnen, varför tillskott av salttabletter eller motsvarande kan rekommenderas.

Autoklav (steriliseringsapparat) och destillerat vatten

Veterinärkliniker, tandläkare, lab, utbildningsanstalter, doktorer och praktiker steriliserar sina instrument i en autoklav. I autoklaven måste man ha destillerat vatten. Ofta har man en mycket automatisk prisvärd vattendestillator från destillerat-vatten.com, som slår av sig själv och håller i åratal om inte i decenier.