En guide för dig som är ägare av Borzoi

Det är vanligt att människor upptäcker hur givande det är att äga en alternativt fler Borzoi, och det har även blivit oerhört populärt med Borzoi för flera hundägare. Följaktligen är det också naturligt att intresset för att lära sig mer om Borzoi ökar, och att ägare av Borzoi hela tiden vill finna mer kunskap om rasen, dela med sig av sina egna erfarenheter av att vara ägare av Borzoi samt ta del av andra ägares värdefulla kunskaper.
Alltsammans därför att alla ägare av Borzoi ska få ut det mesta av sin relation.

Denna sajt handlar om just sådan information – smått och gott som är värt att känna till om Borzoi (praktiska detaljer, allmän information med mera) – och målet med denna sajt är just att såväl ägare som hundar ska kunna fungera på ultimata vis i vardagen tack vare den information som återfinns på platsen.

Registrering i kennelklubben är en bra början

En god idé som nybliven ägare av Borzoi är att registrera hunden hos Svenska Kennelklubben, som företräder såväl samtliga hundägare såsom hundar i Sverige och har flera tusentals medlemmar. Då blir det enklare att hitta allmänna tips som är relevanta för hundägare i allmänhet samt ägare av Borzoi speciellt, och att få kontakt med andra ägare av Borzoi därför att ha möjlighet att träffas samt byta erfarenheter och/eller låta hundarna leka alternativt genomföra eventuell avel på ett bra sätt.

Hundmat åt Borzoi

Hundmaten är en nyckelfråga åt Borzoi progress. Genom att slå fast att din hund intar en ordentligt bra och balanserad föda skänker du hunden möjligheter till ett långt samt trevligt liv tillsammans med dig. Bortsett från att hunden mår bättre – vilket givetvis har ett egenvärde i sig – och därmed också blir ett mer trivsamt umgänge kan också rätt hundmat rent av vara en väldigt bra ekonomisk investering över tid.

Korrekt kosttillskott kan till exempel vara en central del. Genom att betala lite mer alternativt vara mer noggrann i urvalet kan man spara mycket pengar (och förfina vardagen för samtliga parter) genom att tillsammans med en bra kost hålla hunden frisk och därmed förhoppningsvis kringgå återkommande och kostsamma besök hos veterinären med din Borzoi. Således är det viktigt att ta till sig av expertinformation och hålla sig uppdaterad om nya vetenskapliga råd och rön om hundmat för Borzoi.

Dressyrträning av Borzoi

Så som många andra raser kan dressyrträning av Borzoi vara ett helt fantastiskt sätt att forma en bra relation med hunden, genom att umgås under långa stunder i form av en aktivitet som både ägare och hund gillar, samtidigt som hundens motoriska färdigheter utvecklas och både hund och ägare får välbehövlig motion.

Bra hundartiklar – stor hjälp för ägare av Borzoi

En övrig viktig aspekt för att ge Borzoi en bra miljö att utvecklas i är att investera i hundartiklar av bra kvalitet på varje relevant område: allting ifrån koppel till munkorgar, liggunderlag och så vidare. Det skänker möjlighet för hunden och dig som ägare att få det lättare i vardagen tack vare att skonsamma material används och hög funktion upprätthålls, samt hunden får korrekt redskap för att kunna utnyttja sin potential till max.


Bra hundartiklar samt stort sortiment inom många områden finns exempelvis på sajter som brahund.se, en sajt som åstadkommer att du enkelt kan hitta det mesta du letar efter åt din Borzoi utan större möda.