Vilka är de vanligaste medlena mot alger?

Det förekommer verkligen en hel del olika algmedel att selektera bland på den svenska marknaden. De flesta funkar på samma vis; de hjälper på ett eller annat sätt till att få undan algväxt från någon form av yta. Man kan nästan säga att det förekommer lika många metoder för att råda bot med alger som det finns människor som har haft bekymmer med alger.

Ett av de vanligaste hemmakokade algmedlen är en blandning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller liknande, och vanligt ljummet vatten. Man tar därpå en skrubba och skrubbar de områden på sitt hus som har drabbats av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar det fungera alldeles enastående. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan nyttjas. Dessa brukar vanligtvis kosta allt från 20 kronor per liter ända upp till flera hundra kronor per liter. Man kan överlägga mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man kollar på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett tips på ett bra och väldigt billigt recept på algmedel. Normalt brukar den enda substansen i algmedel vara bensaltensid (bensalkonklorid) som späs med vatten, det kallas för bensalkonklorid. Anledningen varför inte många känner till detta beror på att tillverkarna oftast använder ett annat namn för det, som exempelvis kvartär ammoniumförening alternativt N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för besvärligt för att man ska kunna mixa det själv. Och det är exakt det som tillverkarna vill sikta mot. bensalkonklorid info

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan köpas på flaska i hög koncentration och därefter blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan handlas för under 400 kronor från de flesta butiker som erbjuder kemiska produkter. Bensaltensiden kan därpå spädas till lägre koncentration för att användas som rengöring.

Ifall man kollar på de rengöringsmedel som innehåller bensaltensid som förekommer på marknaden brukar koncentrationshalten av bensaltensid bestå runt 8%. Vidare ges instruktioner att man ska späda denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, följaktligen landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid som har en koncentration på 8% kan kosta allt mellan 50 ända upp till 200 kronor per liter. Om man själv blanda kan man följaktligen undkomma med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, ifall man räknar på vad en liter bensaltensid och man späder det till strax ovanför 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan därefter användas för att bekämpa alger, mögel, mossa samt lavar i samtliga utrymmen där de kan tänkas gro såsom badrum, källare samt andra utrymmen som har dålig dränering.

Man kan till och med bruka bensaltensid som förebyggande kemikalie i målarfärg. Man bör då blanda ungefär 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg och därefter måla som vanligt. Det ger ett skydd mot algangrepp som varar flera år och effektivt sätt kostar oerhört lite, framför allt arbete på somrarna.

Vad man dock ska vara eftertänksam med när man använder bensaltensid, och alla andra kemikalier för den delen, är att man använder riktig skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma kläder samt handskar och att man hanterar den med största försiktighet så man inte spiller då det kan få förödande konsekvenser, till och med algmedel kan vara farligt stundvis.

Den svenska marknadens bästa medel mot alger


Klicka på bilden för mer info

På den svenska marknaden finns vad som kan liknas vid på tok för många algmedel att välja på. De flesta fungerar på samma sätt; de hjälper på ett eller annat sätt till att få dän algväxt från någon form av area. Man kan nästan säga att det finns lika många metoder för att föreslå bot med alger som det finns folk som har haft problem med alger.

Ett av de vanligaste hemmakokade algmedlen är en korsning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller dylikt, och vanligt ljummet vatten. Man tar sedan en borsta och skrubbar de områden på sitt hus som lider av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar detta funka fullständig utmärkt. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan användas. Dessa brukar oftast kosta allt från 20 kronor per liter ända upp till flera hundra kronor per liter. Man kan diskutera mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man tittar på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett förslag på ett bra och mycket billigt recept på algmedel. Normalt brukar den endaste substansen i algmedel vara bensaltensid som späs med vatten, detta kallas för bensalkonklorid. Anledningen hurså inte många känner till detta beror på att tillverkarna oftast använder ett annat namn för det, som exempelvis kvartär ammoniumförening alternativt N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för avancerat för att man skall kunna mixa detta själv. Samt det är absolut detta som tillverkarna vill uppnå. Mer Info HÄR.

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan köpas på flaska i hög koncentration samt sedan blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan köpas för under 400 kronor från de flesta butiker som säljer kemiska produkter. Bensaltensiden kan sedan spädas till lägre koncentration för att användas som rengöring.

Om man kollar på de rengöringsmedel som innehåller bensaltensid som finns på marknaden brukar inblandningen av bensaltensid vara runt 8%. Vidare ges instruktioner att man bör blanda ut denna blandning fem gånger, det vill anföra 4+1 i proportionerna, således landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid med en koncentration på 8% kan kosta allt emellan 50 ända opp till 200 kronor per liter. Om man själv mixar kan man alltså undkomma med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, om man räknar på vad en liter bensaltensid och man späder det till strax över 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan sedan användas för att bekämpa alger, mögel, mossa samt lavar i alla utrymmen där de kan tänkas expandera såsom duschrum, utrymme under hus samt andra utrymmen med bristfällig dränering.

Man kan till samt med använda bensaltensid som förebyggande kemikalie i målarfärg. Man bör då mixa ca 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg samt sedan måla som vanligt. Detta ger ett beskydd mot algangrepp som varar många år och effektivt sätt kostar väldigt lite, före allt göromål på somrarna.

Vad man men skall vara försiktig med när man använder bensaltensid, och alla andra kemikalier för den delen, är att man använder korrekt skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma kläder samt handskar och att man hanterar den med största varsamhet så man inte spiller då det kan få förödande följder, till samt med algmedel kan vara farligt ibland.