Den andra och långa fasen av Atkinsmetoden – viktminskningsfasen

Efter den otroligt tuffa induktionsfasen har det blivit dags att ta klivet in i viktminskningsfasen Självfallet förutsätter viktminskningsfasen att bantaren faktiskt tagit sig igenom induktionsfasen därför att det är relevant att faserna följs i rätt ordning. När man däremot har tagit sig igenom hela dieten kan man lättare hoppa mellan faserna ifall man inte skulle förmå bibehålla en balanserad vikt.

När man börjar banta enligt Atkinsmetoden och har som målsättning att genomföra dietens samtliga fyra faser är det betydelsefullt att man verkligen har bestämt sig för att banta. Om motivationen är dålig finns nämligen en risk att vikten kommer växla alldeles för kraftigt upp och ner. Det är verkligen inte bra för kroppen och brukar i slutändan generellt leda till en viktökning.

Från induktionsfasen till viktminskningsfasen så bör det ta ungefär 2 veckor. Viktminskningsfasen i sig kan vara i upp till sex månader beroende på skilda människors förutsättningar. Eftersom induktionsfasen är extremare så innebär det att viktminskningen inte händer lika drastiskt i viktminskningsfasen. En del kan tillfälligt tappa lite motivation när man ser ett försämrat resultat. På det stora hela fortsätter man dock gå ner i vikt men bara i långsammare tempo.

Kroppen skulle inte orka rasa i vikt som under induktionsfasen under en längre tid. Dock kan en del utan bekymmer välja att fortsätta i induktionsfasen något längre än 14 dagar. Flera gläds över att gå ner 2- 4 kg under induktionsfasen, vilket är den främsta anledningen till att man håller sig kvar längre innan man går över till viktminskningsfasen.

Många som träder in i viktminskningsfasen beskriver en lättnad då de inte längre måste hålla överdriven koll gällande kolhydratintaget. Viktminskningsfasen varar oftast förhållandevis länge och tanken är att man ska hitta sin kropps egen gräns för kolhydratintag. För vissa tar det längre tid än för andra att finna balansen. Exakt hur lång tid det tar är individuellt och beroende av en mängd olika faktorer såsom ålder, kondition, hormonstatus samt ämnesomsättning. Följ länken för mer fakta Därtill påverkas många av dessa faktorer av arv.

För att uppnå sin idealvikt måste man således oerhört sakta stegra sitt kolhydratintag för att få reda på sitt gränsvärde. Tanken är att viktminskningen så småningom ska stagnera och att man ska tappa i vikt bara till dess den punkten är uppnådd. Viktminskningsfasen är en givmild fas på så vis att man får höja sitt intag av kolhydrater med 5 gram per vecka. Från induktionsfasen tillåtna 20 gram om dagen så får man efter 2 veckor i viktminskningsfasen äta cirka 21, 5 gram om dagen.

Det är enligt somliga en ganska ringa höjning men det är heller inte meningen att Atkinsdieten ska gå fort med tanke på att man ska ställa om sina matvanor. Det är en procedur som förhoppningsvis kommer leda till att man håller vikten ur ett långsiktigt perspektiv. Ökningen av kolhydrater i viktminskningsfasen pågår till dess man finner sin personliga punkt där man varaktigt håller vikten stabil.

I viktminskningsfasen kan man på allvar börja variera sin kost mer och laborera utifrån egna preferenser. Ett gott tips är dock att öka intaget av grönsaker till en början. I viktminskningsfasen är det dessutom tillåtet att dricka viss mängd alkohol, vilket det alltså inte är i induktionsfasen.

Viktminskningsfasen

Efter den oerhört tuffa induktionsfasen har det blivit dags att ta klivet in i viktminskningsfasen Självklart förutsätter viktminskningsfasen att bantaren verkligen tagit sig genom induktionsfasen därför att det är betydelsefullt att faserna följs i korrekt ordning. När man å andra sidan har tagit sig genom hela dieten kan man lättare hoppa emellan faserna om man inte skulle lyckas bibehålla en stabil vikt.

När man börjar banta enligt Atkinsmetoden och har som mål att fullborda dietens samtliga fyra faser är det angeläget att man faktiskt har bestämt sig för att banta. Om motivationen är dålig finns nämligen en risk att vikten kommer växla alldeles för kraftigt upp och ner. Det är minsann inte bra för kroppen och brukar i slutändan vanligtvis resultera i en viktökning.

Från induktionsfasen till viktminskningsfasen så bör det ta ca 2 veckor. Viktminskningsfasen i sig kan vara i upp till sex månader beroende på skilda människors förutsättningar. Med tanke på att induktionsfasen är extremare så innebär det att viktminskningen inte sker lika drastiskt i viktminskningsfasen. En del kan tillfälligt mista lite motivation när man ser ett försämrat resultat. På det stora hela fortsätter man dock gå ner i vikt men bara i långsammare tempo.

Kroppen skulle inte orka rasa i vikt som under induktionsfasen under en längre tid. Dock kan vissa utan problem välja att fortsätta i induktionsfasen något längre än 14 dagar. Flera gläds över att gå ner 2- 4 kg i induktionsfasen, vilket är den främsta anledningen till att man håller sig kvar längre innan man går över till viktminskningsfasen.

Flera som träder in i viktminskningsfasen beskriver en befrielse då de inte längre tvingas hålla extrem uppsikt gällande kolhydratintaget. Viktminskningsfasen varar vanligtvis ganska länge och tanken är att man ska upptäcka sin kropps egen gräns för kolhydratintag. För somliga tar det längre tid än för andra att finna balansen. Exakt hur lång tid det tar är individuellt och beroende av en mängd olika faktorer såsom ålder, kondition, hormonstatus och ämnesomsättning. Därtill påverkas många av dessa faktorer av arv.

För att nå sin idealvikt ska man således mycket långsamt stegra sitt kolhydratintag för att få reda på sitt gränsvärde. Tanken är att viktminskningen så småningom ska stagnera och att man ska tappa i vikt endast till dess den punkten är uppnådd. Viktminskningsfasen är en generös fas på så vis att man får öka sitt intag av kolhydrater med 5 gram per vecka. Från induktionsfasen tillåtna 20 gram om dagen så får man efter 2 veckor i viktminskningsfasen inta cirka 21, 5 gram om dagen.

Det är enligt en del en rätt så liten höjning men det är heller inte meningen att Atkinsdieten ska gå hastigt med tanke på att man ska ställa om sina matvanor. Det är en process som förhoppningsvis kommer medföra att man håller vikten ur ett långsiktigt perspektiv. Ökningen av kolhydrater i viktminskningsfasen pågår till dess man hittar sin personliga punkt där man permanent håller vikten stadig.

I viktminskningsfasen kan man på allvar börja växla sin kost mer och laborera utifrån egna preferenser. Ett bra förslag är dock att öka intaget av grönsaker till en början. I viktminskningsfasen är det även tillåtet att inta viss mängd alkohol, vilket det alltså inte är i induktionsfasen.

Atkinsdieten – en smidig diet lämpad för massa människor

Man hör ideligen att Atkinsmetoden ska vara anpasslig och passa massa olika personer. Vi har alla annorlunda förutsättningar och lever under särskilda villkor samt omständigheter. Då och då kan det betyda begränsningar i levnadssätt, och att exempelvis påbörja Atkinsdieten är därför inte självklart för alla med tanke på de risker dieten kan medföra för en del.

Den som lätt blir bitter och utmattad av blodsockersvängningar ska undvika Atkinsdieten. Samma sak beträffar den som har en ökad risk för hjärtsjukdom och har mindre bra kolesterolvärden. Det beror på att man enligt dieten äter stora mängder fett. Dock har inte det samband i förhållande till den ökade risken kunnat bevisas i tillräckligt hög grad och samtidigt hävdar en del forskare motsatsen, d.v.s. att det inte alls föreligger någon risk.

Den senaste tiden har det t.o.m. visats att det kommit flera positiva rapporter. Men experter rekommenderar likväl att man ska förhålla sig avvaktande till Atkinsdieten ifall man har hjärtsjukdom eller sämre kolesterolvärden till dess forskningen pekar åt samma håll och sålunda blivit mer etablerad.

Det finns flera fördelar med en lågkolhydratkost. Den fjärde fasen inom dieten innebär till exempel ett levnadssätt med jämvikt mellan näringsintag och motion. Emellanåt kan det vara besvärligt att bli motiverad, och inte sällan bryter människor dieter allt för tidigt.

Atkinsdieten är lämplig för den som inte ser det som en förlust att inte få frossa i pasta och bröd och som gillar tydliga regler. När man väl har vant sig med dieten så brukar suget efter exempelvis pasta vara försvunnet. Den som hellre drar ner på kolhydrater kan istället njuta mer av en fet sås eller varför inte lite vispgrädde.

Atkinsmetoden är också passande för vegetarianer samt veganer. Därjämte erbjuder Atkinsmetoden ett utbud av mat som passar att äta när man är ute och reser och kommer i kontakt med allehanda snabbmatställen och olika typer av restauranger. På så sätt kan Atkinsdieten ses som oerhört smidig.

Det är just flexibiliteten i dieten som gör den passande för flera människor. Den som äter enligt Atkinsdieten kan även vara flexibel mellan faserna och växla dem sinsemellan. Exempelvis kan en del människor vara i behov av mer tid än andra i induktionsfasen för att nå ketos. Och personer i den sista fasen, den så kallade underhållsfasen, måhända tvingas återfalla till induktionsfasen för att nämna ännu ett exempel.

Atkinsmetoden lämpar sig väl för massor människor

Atkinsdieten är beryktad för att den är passande för olika människor. Vi har alla olika förutsättningar och lever under särskilda villkor och omständigheter. Ibland kan det medföra begränsningar i levnadssätt, och att till exempel inleda Atkinsdieten är således inte självklart för alla med tanke på de risker dieten kan betyda för en del.

Den som lätt blir bitter och orkeslös av blodsockersvängningar bör undvika Atkinsdieten. Samma sak beträffar den som har en ökad risk för hjärtsjukdom samt har sämre kolesterolvärden. Det beror på att man enligt dieten äter stora mängder fett. Dock har inte det samband i förhållande till den ökade risken kunnat bevisas i tillräckligt hög grad och samtidigt hävdar en del forskare motsatsen, d.v.s. att det inte alls föreligger någon risk.

Den senaste tiden har det t.o.m. visats att det kommit åtskilliga positiva rapporter. Men experter rekommenderar ändå att man ska förhålla sig avvaktande till Atkinsdieten ifall man har hjärtsjukdom eller mindre bra kolesterolvärden till dess forskningen pekar åt samma håll och sålunda blivit mer etablerad.

Det finns massor fördelar med en lågkolhydratkost. Den fjärde fasen inom dieten innebär exempelvis ett levnadssätt med balans mellan näringsintag och fysisk aktivitet. Emellanåt kan det vara besvärligt att bli motiverad, och inte sällan bryter människor dieter allt för tidigt.

Atkinsdieten är lämplig för den som inte ser det som en förlust att inte få frossa i pasta och bröd och som tycker om tydliga regler. När man väl har vant sig med dieten så brukar suget efter exempelvis pasta vara försvunnet. Den som hellre drar ned på kolhydrater kan istället njuta mer av en fet sås eller varför inte lite vispgrädde.

Atkinsmetoden är även passande för vegetarianer samt veganer. Därtill erbjuder Atkinsmetoden ett utbud av föda som passar att äta när man är ute och reser och kommer i kontakt med diverse snabbmatställen och annorlunda typer av restauranger. På så vis kan Atkinsdieten ses som väldigt anpasslig.

Det är just flexibiliteten i dieten som gör den passande för många människor. Klicka Här Den som äter i enlighet med Atkinsdieten kan även vara flexibel mellan faserna och växla dem sinsemellan. Exempelvis kan en del människor behöva mer tid än andra i induktionsfasen för att nå ketos. Och människor i den sista fasen, den så kallade underhållsfasen, kanske måste återfalla till induktionsfasen för att uppge ännu ett exempel.

De främsta skälen till att välja Atkinsmetoden

Skälen till att välja en diet enligt Atkinsmetoden är många och bra. Flertal människor har upptäckt metodens fördelar och det är därför den blivit en av de mest populära lågkolhydratsdieter att följa. Länk till mer info Enligt många pågående undersökningar har ingenting hittills påvisat några på sikt negativa effekter.

Den som har diabetes kan utan besvär äta enligt Atkins. Anledningen till att metoden lämpar sig mycket bra åt diabetiker är för att dieten innebär att en konstant låg nivå av insulin hålls, och det genom att undgå kolhydrater, om inte helt å hållet så till en viss nivå.

De främsta skälen till att välja Atkinsdieten är att kroppens fettlagring minskar, suget efter mat minskar och samtidigt behöver man inte bekymra sig för att uppleva svältkänslor. Att hålla insulinet lågt genom att minska intaget av kolhydrater resulterar i att kroppen inte lagrar lika mycket fett. Att däremot inta mycket fett och kolhydratrik kost i kombination ger ett påslag av insulin som innebär att kroppen lättare lagrar fett.

Till dess man börjar närma sig målvikten ska man inte äta mer än 40-60 gram kolhydrater per dag. Ett exempel på kost i enlighet med Atkins är att man äter kött som vanligt men byter ut pasta, potatis, ris samt bröd mot sallad alternativt grönsaker. För extra mättnadskänsla bör man addera lite extra sås alternativt något motsvarande fettrikt. Faktum är att man enligt denna metod äter färre eller max liknande mängd kalorier som intaget av normalkost. Fett och protein medför att man håller sig mätt längre än på kolhydrater.

Det finns enligt Atkinsdieten inget strikt tvång att samtidigt motionera eller träna för att dieten ska få verkan. Förvisso så uppnår man självfallet snabbare resultat genom att samtidigt motionera eller träna.

Att inleda med Atkinsdieten har många likheter med att bli vegetarian. Det må vara en rejäl omställning i början att exkludera ett födoämne. Men efter ett tag så beskriver många människor att det uteslutna födoämnet inte längre är saknat.

Faktum är att förhöjt blodsocker kan medföra illamående hos en person som går på Atkinsdieten. Det uppstår när kroppen efter lång tids uppehåll plötsligt får i sig något mycket sött eller något som består av mycket kolhydrater. Men bortsett från det så mår personer som går på Atkinsdieten överlag utomordentligt och gläds över den påtagliga viktnedgången som så många eftersträvar.

Och när väl kroppen blivit avvänd sockersuget så blir det mindre besvärligt att upprätthålla Atkinsdieten. Är man bara nog motiverad så kommer Atkinsdieten snart uppvisa goda resultat. I jämförelse med andra traditionella lågkolhydratdieter så har det påvisats att metoden enligt Atkins medför att man snabbare uppnår viktnedgång och att man under längre tid har lättare att hålla vikten.

Flera som provat Atkinsdieten beskriver hur tacksamma de är för det breda tillåtna utbudet av mat, och som flera förknippar med godsaker. Vad sägs om till exempel ostar, grädde, créme fraiche och majonnäs m.m. Att ha möjlighet att kunna äta föda som är smaklig underlättar

Ifall man finner att Atkinsdieten är passande och man trivs med den så kan den ge en långvarig stabil vikthållning.

De främsta skälen till att välja Atkinsmetoden

Skälen till att välja en diet i enlighet med Atkinsmetoden är flera och bra. Otaliga människor har upptäckt metodens fördelar och det är därför den blivit en av de mest populära lågkolhydratsdieter att följa. Enligt otaliga fortgående undersökningar har inget hittills påvisat några på sikt negativa effekter.

Den som har diabetes kan utan problem äta enligt Atkins. Anledningen till att metoden lämpar sig mycket bra åt diabetiker är för att dieten medför att en beständig låg nivå av insulin hålls, och det genom att undgå kolhydrater, om inte helt å hållet så till en viss grad.

De främsta skälen till att välja Atkinsdieten är att kroppens fettlagring minskar, suget efter mat minskar och samtidigt behöver man inte bekymra sig för att uppleva svältkänslor. Att hålla insulinet lågt genom att reducera intaget av kolhydrater resulterar i att kroppen inte lagrar lika mycket fett. Att däremot inta rejölt med fett och kolhydratrik kost i kombination ger ett påslag av insulin som medför att kroppen lättare lagrar fett.

Till dess man börjar närma sig målvikten ska man inte inta mer än 40-60 gram kolhydrater per dag. Ett exempel på kost i enlighet med Atkins är att man äter kött som vanligt men byter ut pasta, potatis, ris samt bröd mot sallad eller grönsaker. För extra mättnadskänsla ska man addera lite extra sås alternativt något motsvarande fettrikt. Faktum är att man enligt denna metod äter färre eller max liknande mängd kalorier som intaget av normalkost. Fett och protein medför att man håller sig mätt längre än på kolhydrater.

Det finns enligt Atkinsdieten inget strängt tvång att på samma gång motionera eller träna för att dieten ska få effekt. Visserligen så uppnår man självklart snabbare resultat genom att samtidigt motionera eller träna.

Att inleda med Atkinsdieten har flera likheter med att bli vegetarian. Det må vara en rejäl förändring i början att exkludera ett födoämne. Men efter ett tag så beskriver många människor att det uteslutna födoämnet inte längre är saknat.

Faktum är att förhöjt blodsocker kan resultera i illamående hos en person som går på Atkinsdieten. Det uppstår när kroppen efter lång tids uppehåll tvärt får i sig något väldigt sött alternativt något som består av mycket kolhydrater. Men förutom det så mår personer som går på Atkinsdieten överlag mycket bra och gläds över den påtagliga viktnedgången som så många eftersträvar.

Och när väl kroppen blivit avvänd sockersuget så blir det mindre svårt att upprätthålla Atkinsdieten. Är man bara tillräckligt motiverad så kommer Atkinsdieten snart uppvisa goda resultat. Gentemot andra traditionella lågkolhydratdieter så har det påvisats att metoden enligt Atkins medför att man snabbare uppnår viktnedgång och att man under längre tid har lättare att hålla vikten.

Flera som provat Atkinsdieten beskriver hur tacksamma de är för det breda tillåtna utbudet av mat, och som många förknippar med godsaker. Vad sägs om till exempel ostar, grädde, créme fraiche och majonnäs m.m. Att ha möjlighet att kunna äta mat som är härlig underlättar

Om man finner att Atkinsdieten är passande och man trivs med den så kan den ge en långvarig stabil vikthållning.

Atkinsmetoden och dess fyra annorlunda faser

Ett typiskt missförstånd vad gäller Atkinsdieten är att man alltid ska hålla ett minimalt lågt intag av kolhydrater. Det är självklart riktigt att man ska äta mer fett, grönsaker och protein, men det finns alltid en mer eller mindre mängd av kolhydrater som är tillåten i enlighet med dieten beroende på var i dietens olika faser man är.

Klicklänk till mer info

Det är således betydelsefullt att räkna intaget av kolhydrater för att inte överskrida den tillåtna mängden. Hur mycket kolhydrater som är tillåtet inom dieten beror på hur långt man tagit sig genom de skilda faserna av dieten. Intaget av kolhydrater ökas beroende på vilken fas man befinner sig i. De fyra olika faserna är:

-Induktionsfasen
-Viktminskningsfasen
-Mellanfasen
-Underhållsfasen

I induktionsfasen tillåts man förtära högst 20 gram kolhydrater dagligen. I viktminskningsfasen får man förtära 40-60 gram kolhydrater om dag. Den så kallade mellanfasen är flexibel på så vis att man själv reglerar sitt intag av kolhydraterna. Men över lag äter man mer kolhydrater i mellanfasen än i viktminskningsfasen. Det viktiga är att personligen evaluera hur mycket kolhydrater kroppen klarar att äta utan att gå upp i vikt.

När man väl har hittat balans vad gäller kolhydratintaget så har man uppnått underhållsfasen som är meningen att utgöra en fas som ska vara livet ut. Även om tanken är god kan det ske att man emellanåt återigen hamnar i gamla mönster med obalanserad vikt. Det är följaktligen inte underligt att byta mellan de skilda faserna under livets gång.

De fyra faserna

Det är en generell feltolkning att man för jämnan tvingas hålla ett minimalt lågt intag av kolhydrater när man går på Atkinsdieten. Det är självklart riktigt att man bör äta mer fett, grönsaker och protein, men det finns alltid en mer eller mindre mängd av kolhydrater som är tillåten i enlighet med dieten beroende på var i dietens olika faser man är.

Det är därför angeläget att räkna intaget av kolhydrater för att inte överskrida den tillåtna mängden. Hur mycket kolhydrater som är tillåtet inom dieten beror på hur långt man tagit sig genom de olika faserna av dieten. Intaget av kolhydrater ökas beroende på vilken fas man befinner sig i. De fyra olika faserna är:

-Induktionsfasen
-Viktminskningsfasen
-Mellanfasen
-Underhållsfasen

I induktionsfasen får man äta maximalt 20 gram kolhydrater om dagen. I viktminskningsfasen får man förtära 40-60 gram kolhydrater dagligen. Den så kallade mellanfasen är anpassningsbar på så sätt att man själv reglerar sitt intag av kolhydraterna. Men över lag äter man mer kolhydrater i mellanfasen än i viktminskningsfasen. Det viktiga är att själv utvärdera hur mycket kolhydrater kroppen klarar att förtära utan att gå upp i vikt.

När man väl har hittat jämviktsläge vad gäller kolhydratintaget så har man nått underhållsfasen som är tänkt att vara en fas som ska vara livet ut. Även om tanken är god kan det ske att man då och då ånyo hamnar i gamla mönster med obalanserad vikt. Det är därför inte konstigt att växla mellan de olika faserna under livets gång.

Få bättre koll på Atkinsmetoden

Under 1960-talet lanserade Robert Coleman Atkins en diet för viktminskning som kom att få namnet Atkinsdieten. Den innebär att fet mat och kött är tillåtet så länge kosten i övrigt är snål på kolhydrater. Att lägga till fett i kosten bidrar till att man kan behålla en mer långvarig mättnadskänsla, och en av de främsta fördelarna som beskrivs av människor som provat Atkinsdieten är att man slipper vara omätt medan man går ner i vikt.

Atkinsdieten utgörs av fyra faser: Induktionsfasen, viktminskningsfasen, mellanfasen, samt underhållsfasen. I induktionsfasen ska dieten medföra att kroppen försätts i ketos. Under viktminskningsfasen ska kolhydratintaget ökas med 2 gram per vecka, och denna fas ska löpa till dess att bantaren når cirka 4 kilo från sin idealvikt.

Vad beträffar underhållsfasen är den ämnad att förbli livet ut. Bantaren bör fortsätta äta i enlighet med de vanor den invant sig under de tidigare faserna. Den viktigaste principen för dieten är fortfarande att förbränningen av de livsmedel som intas bör vara så låg som möjligt. Om vikten återigen ökas kan bantaren starta om från början med induktionsfasen.

I den västerländska dieten finns i huvudsak två felaktigheter enligt Atkins. Folk äter till exempel för mycket socker, sirap och mjöl, d.v.s. raffinerade kolhydrater. Atkins noterar även att människor överlag är allt för rädda för mättat fett när det snarare är transfetter som bör undvikas. Mättade fetter finns bl.a. i fett kött, ost, smör samt feta mjölkprodukter. Mättat fett har högre smältpunkt än omättat fett, och de vanligaste fetterna är ganska fasta i rumstemperatur, medan omättade fetter vanligtvis är vätskor i form av feta oljor.

Enligt Atkinsdieten är självklart kostplanen oerhört betydelsefull men dieten betonar även daglig fysisk aktivitet samt intaget av näringstillskott. Det är viktigt att även grönsakerna har ett lågt kolhydratinnehåll.

Meningen med Atkinsdieten är att den ska begränsa intaget av kolhydrater för att få kroppen att ställa om sin förbränning av i huvudsak glukos till förmån för förbränning av kroppsfetter. Det är en process som kallas lipolys som tar vid när kroppen uppstår stadiet av ketos, vilket den gör när den gjort slut på överskottet av kolhydrater. Rent konkret innebär det ett metaboliskt tillstånd som uppstår när levern i hög utsträckning frisätter ketonkroppar i blodet. Kroppen gör således av med mer energi för att uppfylla kroppens näringsbehov. I själva verket är ketos en kroppslig skyddsmekanism eftersom den hamnar i ett svälttillstånd.

Att minimera intaget av kolhydrater har effekt på blodsockret. Det är enligt Atkinsdieten betydelsefullt att få i sig livsmedel som bearbetats så lite som möjligt och som har lågt glykemiskt index (GI). Det är p.g.a. somliga livsmedels höga GI-värde som de inte är tillåtna inom Atkinsdieten. Det är ett mått på hur livsmedel påverkar effekten av blodsockervärdet, vilket är ett värde som ligger till grund för annorlunda kostrekommendationer inom vissa dieter. Det är i huvudsak kolhydraterna i livsmedlet som påverkar GI-värdet. Det innefattar både deras variant och kvantitet. Föda som består av mycket kolhydrater med högt GI-värde kallas vanligvis för “snabba kolhydrater”, medan de med lågt GI-värde kallas för “långsamma kolhydrater”.

Få bättre koll på Atkinsmetoden

Robert Coleman Atkins heter personen som lanserade en diet under 1960-talet som fick heta just Atkinsdieten. Den innebär att fet kost och kött är tillåtet så länge kosten i övrigt är fattig på kolhydrater. Att addera fett i kosten bidrar till att man kan behålla en mer långvarig mättnadskänsla, och en av de främsta fördelarna som beskrivs av människor som provat Atkinsdieten är att man slipper vara hungrig under tiden man går ner i vikt.

Atkinsdieten består av fyra faser: Induktionsfasen, viktminskningsfasen, mellanfasen, samt underhållsfasen. I induktionsfasen ska dieten medföra att kroppen försätts i ketos. Under viktminskningsfasen bör kolhydratintaget ökas med 2 gram per vecka, och denna fas bör fortskrida till dess att bantaren når ungefär 4 kilo från sin idealvikt.

Vad beträffar underhållsfasen är den avsedd att bestå livet ut. Bantaren bör fortsätta äta enligt de vanor den invant sig under de tidigare faserna. Den viktigaste principen för dieten är fortfarande att förbränningen av de livsmedel som intas bör vara så låg som möjligt. Om vikten ånyo ökas kan bantaren starta om från början med induktionsfasen.

I den västerländska dieten finns i huvudsak två felaktigheter enligt Atkins. Människor äter exempelvis för mycket socker, sirap och mjöl, d.v.s. raffinerade kolhydrater. Atkins noterar också att personer överlag är allt för rädda för mättat fett när det snarare är transfetter som bör undvikas. Mättade fetter finns bl.a. i fett kött, ost, smör och feta mjölkprodukter. Mättat fett har högre smältpunkt än omättat fett, och de vanligaste fetterna är mer eller mindre fasta i rumstemperatur, medan omättade fetter oftast är vätskor i form av feta oljor.

Enligt Atkinsdieten är givetvis kostplanen mycket betydelsefull men dieten betonar dessutom daglig motion samt intaget av näringstillskott. Det är angeläget att dessutom grönsakerna har ett lågt kolhydratinnehåll.

Meningen med Atkinsdieten är att den ska begränsa intaget av kolhydrater för att få kroppen att ställa om sin förbränning av i huvudsak glukos till förmån för förbränning av kroppsfetter. Det är en procedur som kallas lipolys som tar vid när kroppen uppstår stadiet av ketos, vilket den gör när den gjort slut på överskottet av kolhydrater. Rent konkret innebär det ett metaboliskt tillstånd som uppstår när levern i hög utsträckning frisätter ketonkroppar i blodet. Kroppen gör således av med mer energi för att uppfylla kroppens näringsbehov. Egentligen är ketos en kroppslig skyddsmekanism eftersom den hamnar i ett svälttillstånd. Klicka nu

Att minimera intaget av kolhydrater har verkan på blodsockret. Det är enligt Atkinsdieten viktigt att få i sig mat som bearbetats så lite som möjligt och som har lågt glykemiskt index (GI). Det är på grund av vissa livsmedels höga GI-värde som de inte är tillåtna inom Atkinsdieten. Det är ett mått på hur livsmedel påverkar effekten av blodsockervärdet, vilket är ett värde som ligger till grund för skilda kostrekommendationer inom en del dieter. Det är i huvudsak kolhydraterna i livsmedlet som påverkar GI-värdet. Det innefattar både deras variant och mängd. Födoämne som innehåller rejält med kolhydrater som har högt GI-värde kallas vanligvis för “snabba kolhydrater”, medan de med lågt GI-värde kallas för “långsamma kolhydrater”.