Fukt samt mögel i badrummet? – kontakta Anticimex

Anticimex är sannolikt det största saneringsföretag i Sverige. Bolaget grundades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren vuxit till ett internationellt bolag med tusentals anställda. Företagets affärsidé är oerhört intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en garanti om en skadedjursfri miljö. Detta gör att man i praktiken naturligtvis kan ta mer betalt, men likaså att man arbetar med att motverka problem hos kunden vilket för kunden är betydligt mer adekvat än till exempel en enskild mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allting från illa lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt och mögel. Dessa problem brukar man vanligtvis finna i badrum och andra fukta utrymmen. Klicka Här och nu för mer tips

Privatpersoner samt företag

Anticimex inriktar sig på att förse både privatpersoner och företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in tjänsterna i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende och energi. Skadedjur inkluderar principiellt alla typer av insekter och småkryp som skadar hemmet alternativt dess närmiljö på ett eller annat sätt. Det absolut vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus samt sommarhus. Anticimex jobbar oerhört metodiskt. För att kringgå att använda för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som vållar problemet för att sedan använda gifter som är specialanpassade för just den typen av angrepp. Det är en tjänst som man även förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är oftast enormt besvärliga och framförallt dyra. Anticimex filosofi är att attackera problemet så snart som genomförbart efter att det kommit till. Fuktproblem leder ofta till bekymmer med mögel och kanske till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man väntar med att fixa problemet ju dyrare blir sluträkningen. I enlighet med en undersökning som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blivit dyra. Den genomsnittliga kostnaden för att åtgärda en fuktskada brukar hamna på mellan 10000 och 15000 kronor ifall villaförsäkringen täcker kostnaderna. Om villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på flera hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att utföra undersökning av hus och villor före köp eller försäljning därför att upptäcka eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Detta är väldigt bekvämt för både köpare och säljare då Anticimex även täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem för att bedöma om man slösas energi i onödan. Undersökningar har visat att så mycket som 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från bristfällig ventilation till dålig isolering.

Åt företag erbjuder Anticimex samma tjänster som för privatpersoner, men utöver dessa erbjuder man dessutom tjänsterna livsmedelshygien och brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de faktiskt uppfyller de normer och lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex jobbar, för de här områdena, efter filosofin att man avser reducera kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika problem inom de två sistnämnda områdena.