Så fungerar inkassobolagens verksamhet

Det är fel att inkassokrav skickas av Kronofogden.. Ett inkassokrav kommer alltid från ett privat företag medan krav från Kronofogden är ett begäran från en statlig myndighet.

Den som får ett inkassokrav kallas för gäldenär och står i skuld till fordringsägaren, d.v.s. borgenären. Ett inkassoärende blir det främst när borgenärens ursprungliga faktura med eventuella påminnelser inte blivit betald i tid. När det händer har borgenärer i egenskap av både företag samt privatpersoner rätt att ge över ärendet till ett inkassoföretag.

Det innebär att det kommer ett krav från aktuellt inkassobolag med ett förfallodatum som gäldenären får förhålla sig till. Från den dag ärendet inkommer till inkassoföretaget tvingas gäldenären erlägga sin skuld direkt dit istället för till borgenären.

Från och med nu är det inkassoföretaget du ska betala skulden till. För att undfly att ärendet skickas vidare till Kronofogden bör inkassokravet inberäknat eventuell ränta samt påminnelse- och inkassoavgifter omgående betalas till inkassoföretaget. Man bör så klart kontakta inkassoföretaget ifall kravet är inkorrekt. I det fall kravet är korrekt men man inte kan betala bör man ta kontakt med inkassoföretaget och förtydliga din situation.

Man kan försöka få inkassoföretaget att skapa en avbetalningsplan. Alternativt kan man komma överens om en senare betalningsdag. När man ringer inkassobolaget för att förklara läget så är det angeläget att ange referensnummer m.m. inkassobolag umeå Om skuldsituationen är riktigt illa så är rådet att kontakta vänner samt familj för att kolla upp om någon kan hjälpa ur den ekonomiskt svåra situationen.

Den som undviker att erlägga inkassokravet riskerar att få ärendet överlämnat till Kronofogden. Det innebär extra kostnader och avgifter. Det som kanske är mest ofördelaktigt är att man riskerar att få en betalningsanmärkning, vilket innebär att det kan bli besvärligt att ta olika typer av lån. Man bedöms nämligen som mindre kreditvärdig.

En borgenär behöver inte nödvändigtvis vända sig till ett inkassobolag ifall inte skulden betalas i tid. Borgenären kan vända sig med detsamma till Kronofogden som då skickar geldäneren ett betalningsföreläggande.