Saigonkanel och ketos

Maximera ketos med Saigonkanel

Det existerar ett kroppsligt läge som uppnås av ketogena dieter, vilket innebär att ett kraftigt reducerat intag av kolhydrater får kroppen att drivas av ketoner istället för glukos, och övergången från glukosdrivande tillstånd till ketos märks av på skilda vis. En acetonliknande andedräkt är en frekvent förekommande effekt, likaså övergångsbesvär såsom trötthet, irritabilitet samt oförmåga att fokusera som vanligt. Dessa besvär är hastigt övergående och när man väl hamnar i ketos blir man mer balanserad och effektiv än tidigare.

En del lågkolhydratare har dock svårt att hamna i ketos, hur noggranna de än är med sitt reducerade kolhydratsintag och en potentiell orsak är för att deras bukspottskörtel inte reglerar insulinutsläppet som den ska och släpper ut långt mer insulin än nödvändigt.

Vad flera källor nu har funnit är att Saigonkanel, egentligen all kanel men framför allt Saigonkanel, slungar in denna kategori människor i ketos, med så lite som ett halvt gram om dagen. Det finns inga undersökningar än på det, men erfarenheter tyder på att det finns logik som står bakom företeelsen.

Ketos och fettförbränning

Man eftersträvar vanligtvis ketos för att det är ett fettförbrännande läge. När det inte finns någon glukos att tillgå så bryter kroppen ner fettvävnad till fettsyror som därefter blir till ketoner i levern. Lagrat fett konverteras alltså till energi vilket innebär att tillståndet effektivt bränner bort oönskade fettdepåer. Samma sak händer när man fastar – alternativt svälter.

Många människor är lyriska över att kunna förtära relativt ohämmat av saker som inte består av kolhydrater och likväl effektivt bränna fett, för den skull har dieter som Atkins samt LCHF vunnit så mycket mark.

Nya rön om lågkaloridieter

Nyligen genomförde man en gigantisk sammanställning av över 16 000 vetenskapliga rapporter utförda på LCHF. Bara 68 av dessa 16 000 rapporter bar tillräckligt hög nivå för att kunna ligga till grund för omskrivningar över hur kostrekommendationer för behandling av kraftig övervikt kan ändras.

Sammanställningen visar att just lågkolhydratsdieter, såsom Atkins samt LCHF, är de dieter som fungerar både snabbast – och på sikt. Dessutom har man inte lokaliserat några dåliga hälsoeffekter.

Långsiktiga effekter av ett ketogent tillstånd

Det finns inga långtidsstudier av vad lågkolhydratsdieter åstadkommer med kroppen under längre tid, men det finns inget överhängande hot mot hälsan enligt de undersökningar som har genomförts hittills.

Max fyra gram Saigonkanel per dag

Saigonkanel kan effektivt ge upphov till stabil ketos, så eftersträvar man det bör man överväga ett dagligt intag av Saigonkanel på mellan 1-4 gram. Mer än så kan vara skadligt på grund av kumarinet i kanelen. Ett överdrivet intag av kumarin kan leda till leverbesvär, vilket är illa, men det ska mycket till.

Handla Saigonkanel

Saigonkanel – Cinnamomum loureiroi – går också under namnet vietnamesisk kanel och finns idag ännu endast att handla i välsorterade hälsokostbutiker, och via internet. En avancerad gissning tyder på att vi kommer att se betydligt mer Saigonkanel I handeln inom en snar framtid i takt med att insikten om dess enastående viktminskningsegenskaper framhävs.

När man köper Saigonkanel bör man försäkra sig om att den är fräsch eftersom den förlorar sin styrka i takt med att den åldras.