Vad bör man fundera på vid sanering av hussvamp?

Det är inget lätt projekt att sanera hussvamp, och heller inte så skonsamt mot plånboken alla gånger. Äkta hussvamp är fruktad därför att den förstör virkets bärighet och i värsta fall kan få hela hus att rasa samman.

Självklart är det väldigt sällan ett hus kollapsar p.g.a. hussvamp – angreppet är oftast synligt och märkbart långt innan det blir omedelbar fara för husets varande. I likhet med annan mögel samt mikrobiell påväxt trivs hussvamp där det förekommer fukt. Äkta hussvamp kan transportera vatten och vid gynnsamma förhållanden kan man känna igen hussvampen på att den bildar tydliga vattendroppar. Mer information: På den här sajten

Det latinska namnet för äkta hussvamp är serpula lacrymans som betyder ”den gråtande” och anspelar på exakt dessa droppar. Det förekommer myter som uppger att svampen kan klara sig på sina ”tårar” men det är inte riktigt. Hussvamp kräver, precis som övrig mögel, fukt och vätska tillfört. Det behöver dock inte vara så stora mängder med tanke på att hussvampen har en sofistikerad transportmetod för vatten och näringsämnen.

Äkta hussvamp växer ofta i närheten av material som innehåller kalk, exempelvis skorstenar. Det har att göra med att när svampen bryter ner trä så utsöndras oxalsyra. För att överleva använder svampen kalk därför att neutralisera syran. Det är bra att känna till då man ska renovera och då tillföra något som är kalkrikt – till exempel murverk. Det kan utlösa en hussvampsväxt.

Äkta hussvamp kan ligga vilande i virke i många år ifall miljön inte är tillräckligt förmånlig. När det sedan blir bättre – fuktskador eller tillförsel av kalk är exempel – växer hussvampen till sig. Ifall förhållandena är perfekta kan svampen utöka med upp till 15-20cm i månaden.

Till en början växer hussvampen ytligt, som ett vitaktigt lager på träet. Efter hand ändras utseendet och svampen blir grågul samtidigt som det börjar gro mer invasivt i virket. Det gör den genom sitt mycel, vilket är ett nätverk av svampceller.

Hussvamp ger ifrån sig också sporer, vilket ser ut nästan som kakao – ett brunaktigt fint mjöl. Det kan röra sig om åtskilliga miljarder sporer hos en utvecklad hussvamp. Hussvamp skiljer sig från övrig mögel genom att inte leda till dålig lukt. Vanligtvis luktar den inget alls, men då och då kan den avge en doft som av champinjoner.

Detta gör det omöjligt för mögelhundar att separera äkta hussvamp från andra mer benigna svampar. Ifall man anar att man har fått angrepp av äkta hussvamp bör man kontakta en saneringsfirma och låta någon som är erfaren på området avgöra graden av angrepp.

För att bli kvitt med hussvamp bör man avlägsna det angripna materialet och angränsande material som säkerhetsmarginal. Detta måste brännas direkt med tanke på att man annars kan sprida hussvamp. Det är viktigt att man utreder spridningen och graden av virkesskada innan man börjar riva undan material så att man inte river bort onödigt mycket.

Det viktigaste för att bli kvitt med hussvamp är att ta bort tillgången av fukt. Utan vätska går nämligen svampen in i ett dvalliknande läge där den inte gör någon skada. Avfuktare, adekvat uppvärmning, behandling med Tvärstopp och god ventilation är ett måste i anslutning med att sanera hussvamp för att inte få tillbaka angreppet.