Undvik mögel i krypgrunden

Mögel i krypgrund drabbar ofta en krypgrund som har blivit inbyggd. Krypgrund är en metod att anlägga fundament på lite mer otillgänglig mark, så som bergsgrund och gör det genomförbart att upprätta ett hus utan att spränga i berget. Man kan kort säga att en krypgrund är att bygga ett hus på bjälklag och korta pålar som åstadkommer att det blir en luftgenomströmning under huset.

Flera har dock valt att bygga in sin krypgrund av diverse anledningar, en av de vanligare är för att isolera huset underifrån, ty det bli onekligen kallare att ha en krypgrund och därmed högre uppvärmningskostnader än om man har en välisolerad bas, även med källare. Ifall det görs på korrekt vis, i rätt miljö kommer det inte leda till några bekymmer. Mer info här

Risken när man klär in en krypgrund är att det blir för tätt och för den skull för dålig lufttillförsel inuti grunden, och att man missar att göra tillräckligt välbyggd dränering kring huset, varpå det kan komma ner fukt i krypgrunden. Fukt är den vanligaste orsaken till husmögel, svartmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Mögel som växer i grunden kanske inte verkar så riskfyllt, men dels är det tätt förknippat med fukt och ofta fuktskador vilket kan ge sig på huset. Dels kan möglet rentav spridas genom porösa material upp i huset.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt lättflyktiga organiska gaser. De är de sistnämnda som leder till illa lukt. Ett mögelangripet utrymme luktar ofta unket och gammalt. Sporerna och mykotoxinet kan uppehålla sig länge i ett hus och kan vålla bland annat retning i luftvägarna och en rad andra symptom som samtliga beror på hur mottaglig personen är och vilket sorts mögel det rör sig om.

Mögel kan vara oerhört hälsovådligt, speciellt för personer som har nedsatt immunförsvar. Det finns studier som visar på att mögel kan framkalla utmattning till följd av bristfällig nattsömn som är ett resultat av irriterade luftvägar med mera. Har krypgrunden, och huset blivit angripet av mögel är det alltså inget man enbart ska låta vara.

Mögel försvinner inte av sig självt. Man tvingas ingripa för att dels få bort möglet, dels undvika att få tillbaka det. Har man fått mögel i krypgrunden kan det vara svårt att riva upp det och ersätta det med nytt material; annars är den här metoden den absolut bästa.

Om mögelangreppet har gått så långt att det inte är möjligt att bo kvar i huset innan det har genomförts en mögelsanering, så kan man ansöka om statlig ekonomisk avlastning för att renovera de mögelskadade delarna.

Om möglet ännu inte spridit sig från krypgrunden ska man se till att avfukta grunden, både passivt genom ventilation samt uppvärmning och aktivt med stöd av en avfuktare. Det finns en hel uppsjö diverse avfuktare, beroende på avfuktningsmetod och ställe för bruk.

Man kan även använda sig av en procedur som kallas för fogging, i synnerhet om möglet har fått fäste i en inbyggd grund med bristfällig lufttillförsel. Man tar då hjälp av den dåliga ventilationen för att få det mögeldödande medlet att bli kvar i utrymmet. Fogging innebär nämligen att man hettar upp ett mögeldödande medel så att det blir till ånga. Denna ånga kommer sedan att kunna tränga in på svårtillgängliga ställen och dödar då möglet.

Om man både torkar ut och avlägsnar svampen så blir det svårare att få tillbaka mögel i sin krypgrund. Man skyddar också i åratal framåt med Tvärstopp alternativt Fulstopp, spruta på och låt torka.