Ta hjälp av en mögelhund för att bli av med möglet

En mögelhund är en specialtränad hund som använder sitt utomordentliga luktsinne för att hitta mögel och annan mikrobiell påväxt. Användningen av mögelhundar vid jobbet före mögelsanering har ökat genom åren.

Hundar har sedan urminnes tider använts av människan till allt från vallhund till narkotikasökare. Det förekommer en massor olika saker man kan träna en hund för. Med tanke på att hundar har ett mycket känsligt luktsinne är de förträffliga vid sökning av ämnen som vi människor har svårt eller inte alls kan uppfatta lukten av.

Mögel behöver inte alltid föra med sig dålig lukt, det är inte säkert att det luktar alls i vissa fall, så att en mänsklig näsa kan känna av det i varje fall. Om man misstänker att man har problem med mögel så är det främsta steget att ta reda på exakt var möglet förekommer.

Ofta kan man se och känna lukten av mikrobiell påväxt, så som mögel. Men även om man ser en stor mögelfläck som växer över väggen, är det inte säkert att det är alltsammans. Det kan förekomma mer mögel till exempel bakom tapeter, kakel och så vidare. Det är här mögelhunden kommer in i bilden.

En mögelhund bör ha en gedigen träning, där grundutbildningen är omkring åtta månader och som sker tillsammans med husse eller matte, personen som dessutom kommer att vara mögeltekniker. Det är alltså, precis som vid utbildningen av narkotika- och polishundar en träning som rör både individ samt hund lika mycket. Man utbildar ett team.

Efter grundutbildningen är det viktigt att hunden fortsätter tränas, så att kunskaperna inte tynar bort. En hund tränar sina kunskaper genom att förverkliga dem, alltså i detta fall genom att söka efter mögel i hus och dylikt.

Mögel uppkommer helst där det finns fukt. Sådana typiska utrymmen är undermåligt ventilerade badrum, källare, vindar etc. Mögel ger ifrån sig hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen (även kallade MVOC, microbial volatile organic compound). Det är dessa mögelgaser som hunden är tränad att hitta och markera.

Mögel kan avge dessa hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen i upp till fyrtio år efter att mögelsvampen har torkat ut. Det är då inte svårt att begripa vikten att få undan möglet från sitt hus. För att bli kvitt med mögel är det främsta sättet även det mest radikala, att helt enkelt avverka allt det angripna materialet och ersätta det med nytt och fräscht. Länk till mer detaljer

För att inte få tillbaka problemen med fukt, mögel och övrig mikrobiell påväxt är det angeläget att åtgärda orsaken. Torka utrymmet noggrant med avfuktare och se över ventilationen. Ifall det är husgrunden som har blivit mögelangripen ska man se till så att dräneringen är god. Undanröja växter och jord från husknuten och ersätt med dränerande material, annars stannar fukten efter regn och det i sig är en risk för fuktskador med påföljande mögelväxt. Skydda samtliga ytor med Fulstopp eller ännu bättre, med Tvärstopp.

Det finns ingen speciell hundras som är extra lämpad för att bli mögelhund, det rör sig om hundens personlighet men framför allt om träning. Att utbilda sin hund i att söka efter MVOC och därmed mögel är heller inget man åstadkommer i en handvändning. Det kräver en konsekvent hundförare och regelbunden träning. Om man lyckas har man dock en briljant kollega i sin mögelhund.