Ta bort mossa på tak för att skydda takpannor mot sprickskador

Mossa på taket kan emellanåt vara tjusigt men tyvärr medför det problem. Det gäller att avlägsna mossa på tak därför att den kan leda till att tegelpannorna spricker och faller ned runt huset. För verkningsfull bekämpning av takmossa så kan man tillämpa sig av järnvitriol, alternativt järnsulfat som det också heter, som man blandar med vatten.

järnsulfatspridare

Finns det risk att det färgar taket använder man i stället Bensaltensid (verksam ingrediens i Grönfri men till en bråkdel av priset) utspädd 32 gånger alternativt Fulstopp. Dessa medel är bättre då de eliminerar all påväxt, dessutom lavar.

Kom åt mossa på tak med bra mossbekämpning

Något man ej kommer ifrån då det rör sig om takmossa är att man måste jobba handgripligen för att få bort den. Man får ta sig upp till taket med högtryckstvätt och skrapa men före man försöker rena bort all mossa så ska man processa med järnsulfat och vatten. Det finns tak GTI (aktiv komponent är Bensaltensid) som är ett bra medel som på ett effektivt vis tar kål på mossan.

Ifall man behandlar takpannorna med järnsulfat samt vatten (testa först så de inte färgas) så kommer mossan att dö och frige greppet. Därpå så kan man komma igång med högtryckstvätten därför att spola av resterna samt få pannorna helt fria återigen.

Spraya med vatten på taket på rätt sätt

Det man ska fundera på då man vill bekämpa mossa på taket är att man inte vill vattenskada med orätt sprayteknik med högtryckstvätten. Det gäller att spraya uppifrån och ner, det här så att man inte får in vatten under takpannorna där det kan medföra skador på taket.

Därtill så kan takpannor vara porösa och man ska nyttja sig av korrekt tryck. Ifall mossan sitter fastsatt hårt så kan det alltså vara klokt att uteslutande jobba med järnvitriol alternativt Bensaltensid samt vänta tills man ser att mossan börjar lossa taget.

Raspa bort mossan från takpannorna säkert samt fort

Det finns särskilda plastskrapor som är till för att raspa längsmed tegelpannor. De här kan vara praktiska då mossan har släppt och man vill få bort den. Med en skrapa så kan man komma åt ordentligt men det är omigen så att mossan tvingas ha släppt taget för att man inte ska behöva skrapa så hårt.

Järnsulfat, Bensaltensid eller Fulstopp mot mossa på tak är en eminent lösning som alla med mossproblem på taket bör använda sig av. Det här är ingenting som kostar speciellt mycket och man tvingas inte vara proffs på trädgårdsarbete och renoveringar för att förstå hur man ska tillämpa sig av mossa gti eller en ordinär pulverblandning som man själv blandar med vatten. Allt från järnsulfat, Bensaltensid, Fulstopp till påläggare, finns att anskaffa i välsorterade webshoppar som allt-fraktfritt.se.

Säkerheten är mycket betydande så använd korrekt verktyg

Något som man aldrig ska tumma på då man väljer att själv förvalta vården av taket är säkerheten. Chansa inte på att du kommer att nå hela vägen med en ranglig stege och använd skyddsutrustning. Lär dig teknik för att spraya på med järnsulfat mossa på tak och ta handräckning av andra ifall du inser att det blir för svårt att åstadkomma jobbet personligen. Vill Du veta detaljer Klicka Här järnvitriol inomhus.

Det är också betydelsefullt att ha säkerhetsutrustning såsom skyddsglasögon då man börjar spraya bort åldrad död mossa som åker i samtliga riktningar. Handskar är likaså bra såväl som skor som man får ett fint grepp med.