Skillnader och likheter mellan mossor och lavar

Mossor och lavar är stundtals mycket lika varandra till utseendet och kan växa tillsammans, men där tar förmodligen också de största likheterna slut. Det rör sig om distinkt olika växter, mossor äger bladliknande utskott med porer för vatten och näring medan lavar är smbioser mellan en svamp och en alg alternativt en cyanobakterie.

Mossa är evolutionärt gamla växter – runt 450 miljoner år gamla. De tycker om att utvidga där det förekommer fukt och skugga, d.v.s. gärna i skogar. De kan även växa sig kraftiga på mindre organiska material så som eternit, tegel, asfalt, betong samt skiffer – kort och gott på hustak.

Den främsta anledningen till att mossa börjar gro över taket är att det är överskuggat av träd som i tid och otid tappar grenar, blad och även mossporer på taket. Detta innebär en grund för att mossan ska börja ta fart. Mossa tar upp vatten via ständigt öppna porer i sina ofta gröna, bladliknande utskott.

Eftersom fukten stannar kvar i mossan och mossan gärna växer in i fogar och kanter på taket leder det till att takpannorna kan gå sönder när vintern tågar in och mossan utsätts för köld. Alltså är det angeläget att inte låta mossa växa. Ett gammalt knep för att hålla taken mossfria är att spänna upp en tunn koppartråd längs taknocken. När det regnar kommer det fällas ut joner från koppartråden och det åstadkommer att mossan inte trivs och följaktligen inte börjar växa.

Det förekommer i dagsläget inget bra sätt att bli av med mossa som redan har börjat växa över taket. Det främsta sättet är att ta bort mossan för hand, men det är ett någorlunda enformigt och farligt arbete, beroende på hur taket ser ut. Det främsta sättet att bli kvitt mossan är att utrusta sig med en helt vanlig färgskrapa. En del arter av mossa är dock svårare att skrapa bort än andra, men det kräver i stort bara en aning mer kraft samt envishet.

Mossa i gräsmattan är ett annat vanligt förekommande bekymmer. Att mossa fått övertaget beror närapå varje gång på att det är surt, näringsfattigt och/eller dålig dränering. Om man vill erhålla en mossfri gräsmatta är det dessa tre saker som är viktiga att fixa innan man sprider ut bekämpningsmedel så som järnsulfat och mossa gti. Dessa preparat rekommenderas inte till mossbekämpning på hustak eftersom de missfärgar pannorna. Klicka här nu för mer data

Lavar är som bekant en symbios mellan två organismer. De trivs där det är ljust och torrt. En del arter trivs på stenar och ger ifrån sig då ämnen som bryter ner stenen och frigör mineraler som laven kan suga upp. Lavar är vanligtvis grå till färgen, men det finns många undantag. Lavar tar upp sin näring genom nederbörd och är ofta väldigt känsliga för luftföroreningar.

De vanligaste lavarna är renlav samt islandslav. Lavar har åtskilliga användningsområden, till exempel finns det traditioner som påbjuder nyttjande av lav i brödbakning och islandslav kan man med fördel göra sallad på. Annars kan man nyttja olika lavar för att växtfärga bland annat garn. Många lavar ger skilda nyanser av beige och grön, men till exempel stenlav ger en mustig och attraktiv rödbrun färg.

Mossor och lavar är alltså inte så lika som man eventuellt kan tro! Borttagning sker enklast med Fulstopp
.