Sanering – ett effektivt sätt att bli kvitt med mögel

Att sanera mögel kan betyda allt från att göra rent en yta av kakel med hjälp av Fulstopp till att praktiskt taget riva ut en hel inredning, byta ut takstolar och gräva en ny källare. Vad som bestämmer saneringens grad är hur djupt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel däremot är en rejäl mängd svampceller som skapar en tråd vilka kallas hyf. Flera sådana hyfer bildar därpå ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan expandera invasivt och etablerar sig bra i porösa material, så som betong samt trä.

Mögel tycker om att utöka där det förekommer fukt, så oftast har man inte enbart problem med mögelangrepp utan också med fuktskador när man börjar utreda om det är läge för mögelsanering. Mögel trivs att växa på organiska material, så som trä, jord och smuts i till exempel badrum. Gamla matrester har nog allihopa någon varit med om att hitta, övertäckt med ett ludet skikt mögel – det är det lätt att kasta, men hur gör man om det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går också hand i hand med dålig lukt – mögeldoften är en märkvärdig lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man karakterisera den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det ofta redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. Speciellt i sitt eget hus är det komplicerat att uppfatta små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att analysera exakt var man har mögel kan man ta hjälp av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en god idé om man anar att det finns mögel och inte är säker på var.

Vid mindre angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli kvitt med möglet. Svampar kan inte utöka på rent kakel, utan måste ha smuts, så som tvålrester samt hudavlagringar som finns i alla badrum. Man behöver föga material för att motverka möglet över sådana ytor – typiskt diskmedel att skrubba med, och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger därför att inte få tillbaka möglet på ett tag.

Kom ihåg att det jämt finns en orsak till varför möglet växer, och det stavas i nästan samtliga fall fukt. Det är viktigt att kontrollera lufttillförsel och inte låta fukt bli stående.

Vid lite mer omfattande angrepp kan man välja att nyttja fogging. Det är en apparat som värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då ta sig in på svåråtkomliga ställen. Foggingmaskin uppföljs helst med avfuktare och det förekommer ett flertal firmor runt om i landet som håller på med det. Klicka för mer detaljer

I riktigt svårt angripna hus finns inget att uträtta än att ersätta det angripna materialet. Det kan vara oerhört omfattande och kostsamt. Är angreppet så utbrett att man inte kan bo eller vistas i huset innan det åtgärdas så kan man ansöka om statlig finansiell hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta vis är att man helt blir av med svampen samt dess sporer och mykotoxiner.