Så blir du kvitt med mossan

Mossa i gräsmattan är en trist företeelse, men med rätt metoder så kan det bli ett minne blott. Det förekommer omkring tjugotusen olika sorters mossor i världen varav cirka tusen växer i Sverige.

Mossa uppskattar fukt och växer gärna där marken är näringsfattig samt sur, till skillnad från gräs. Normalt sett är gräs en överlevnadskraftig växt, som klarar kyla bra, men gräs behöver en jämn invintring, det vill säga att vinterns snö och kyla föregås av en successivt kallare höst.

Mossa å andra sidan klarar inte kyla, det medför så att mossorna förfryser och dör bort. Annars klarar mossa torka enormt bra, så till vida att mossan redan har fått grepp. Det kan då gå långa torrperioder utan att växtens celler tar skada. När det sedan kommer regn igen får mossan ett uppsving. När det är nog fuktigt kommer dessutom mossan att föröka sig.

I en normal gräsmatta som har bra dränering, bra näringsinnehåll och inte är sur är gräset mer överlevnadskraftigt än mossan. Det är först när en av dessa tre parametrar ändras som förhållandena blir mer gynnsamma för mossa än för gräs. Det gäller således att se till så att gräset får bästa möjliga förutsättningar samtidigt som man förstör möjligheterna åt mossans spridning.

I södra Sverige har man sett ett tilltagande problem med tilltagande mossa i gräsmattan. Två anledningar kan vara sur nederbörd samt milda vintrar. Lägg till illa gödsling så har man inom kort en matta full av mossa. I mellersta Sverige har problemet varit vatten som stått stilla och på så vis givit gräsets rötter näringsbrist. Mossan har då lättare att ta över.

Eftersom de otaliga milda vintrarna som har varit räcker det nuförtiden inte alltid att enbart ha en gott gödlsad, torr gräsmatta som inte är sur. Man kan behöva aktivt assistera gräset på traven för att det ska kunna besegra mossan. Ett sätt är med hjälp av sanering av mossan.

Det finns diverse produkter för bekämpning av mossa i gräsmattan. Ett av de nyare är mossa gti. Det innehåller järnsulfat och sprutas på det drabbade området för att döda mossan som då bli svart. Mossa gti är dyrt och kan med fördel ersättas av ämnet järnsulfat, som finns att handla på Granngården, till en mycket billigare penning. Man hittar det på hyllan för grisfoder. Var grundlig med att inte blanda ihop järnsulfat och järnfosfat – det sistnämnda används vid bekämpning av mördarsniglar.

Järnsulfat måste man blanda själv, medan mossa gti redan är färdigblandat, vatten + järnsulfat i lösning. Järnsulfat ska blandas med vatten, omkring 1-2dl per 10l vatten. Det räcker till cirka 50 kvadratmeter gräsmatta.

Järnsulfat eller mossa gti, oavsett vad man väljer så kommer de inte stoppa att mossan kommer tillbaka om gräset fortsätter växa i ogynnsam miljö. Det är alltså oerhört angeläget att man ser över dränering, möjligen glesar ut träd som skuggar gräsmattan, gödslar samt använder kalk mot försurning. Klicka för mer information

Man kan dessutom använda Fulstopp, det tar dessutom bort virus, sjukdomar, svampar som antraknos. Till mossa i gräs späder man ut Fulstopp 550 ggr, 1 dl blir 55 liter lösning. Läggs enklast på med ryggspruta.

Man kan exempelvis använda mossborttagningsmedel strax innan man gödslar, på höstkanten, för att skänka gräset så stor fördel gentemot mossan. För det viktigaste att fundera på när man har med mossa i gräsmattan att göra är att man ska göra miljön så bra som möjligt för gräset och samtidigt så dålig som möjligt för mossan.