Mossa på stenplattorna ett minne blott

Stenplattor som har täckts av mossa ser ej alltid så fina ut. Det är ju icke nödvändigtvis så att alla tycker att det ser romantiskt samt inbjudande ut med ett grönt mosstäcke. Det finns bra anledning till att ta bort mossa på stenplattor ifall man vill ha en attraktiv samt mysig trädgård. Med bra mossbekämpning så får man fina plattor igen.

Innan du ser på järnsulfat till gräsmattan så är det relevant att du betänker din arbetsmetod. Det är sällan smart att spraya på med järnsulfat och vatten för att efteråt tänka sig att mossan då den har dött kommer att regna bort. Därutöver kan det färga plattorna.

Börja med att förbereda hur du ska eliminera mossan och därpå få dän den, och jobba därefter steg för steg för verkningsfull borttagning av mossa från stenplattor.

Avlägsna mossa på stenplattor med bra mossbekämpning samt korrekt förhållningssätt

Bra mossbekämpning innebär att man dödar mossan som finns på plats samt skapar en omgivning där den inte längre trivs lika bra. Det är för det mesta så att man ser mossa där det är ont om näring och det är följaktligen som man kan hjälpa gräset genom att gödsla redigt under vår och sommar.

Men stenplattorna kan man ju inte gödsla och här handlar det mer om att hålla fräscht och göra det komplicerat för mossan att komma tillbaka. Bra mossbekämpning börjar redan då du väljer stenplattorna som du ska lägga i trädgården. En ofläckad och jämn yta är ej lika inbjudande som ett poröst material med flera ihåligheter.

ejektordunk

Tänk korrekt från igångsättande men misströsta icke om du nu måste avlägsna mossa på stenplattor som har gott om ihåligheter samt ojämnheter. Det går att få dän mossväxten med järnsulfat och vatten alternativt Bensaltensid eller Fulstopp. Tro att du kan vinna över mossan och du kommer att besegra!

Viktigt att tänka på ifall du ska jobba med högtryckstvätten

När mossväxten på stenplattorna är ickelevande så vill man förstås skölja bort den och det kan man enkelt uträtta med en högtryckstvätt. Men man ska vara eftertänksam då man väl börjar spruta på stenplattorna. Mossbekämpning av det här slaget kan medföra att mossan sprutar åt alla håll så beskydda ögon med ett bra ögonskydd då du jobbar.

Högtryckstvätten kan även fördärva stenar av poröst material. Om du skapar ojämnheter så skänker du ju bättre grogrund för framtida mossa så arbeta hellre långsamt och låt järnsulfat plattor kan behandlas med göra större delen av arbetet.

Vanligtvis är det en god ide att köpa en platt-tvättare som finns som tillbehör till högtryckstvätten.

När kommer mossan att vara borta för alltid?

Med en järnvitriol blandning så kan man komma långt men det är inte absolut att man kan röja mossa på stenplattor med en enda behandling. Järnsulfat, eller järnvitriol, för plattor ger goda resultat, men beroende på hur mycket mossa man har att göra med så kan man behöva repetera behandlingen några gånger. Mer information: På den här sajten järnsulfat mossa dosering.

Detsamma om det är ljusa plattor och man inte kan använda järnsulfat för det färgar, utan använder Bensaltensid eller Fulstopp. Alla preparat och järnsulfat finns billigt på allt-fraktfritt.se

Det är relevant att utföra regelbundna behandlingar med mossmedel.