Mossa över takpannor kan vålla skador

Ett hus som råkat ut för mycket mossa riskerar att drabbas av skador. Det beror på att mossan binder fukt och gärna växer ner i skarvar samt sprickor i tegelpannorna. När vintern sedan kommer med kyla och minusgrader fryser vattnet i mossan och breder ut sig vilket kan leda till att takpannorna sprängs.

Mossa kan även orsaka att fukt kommer in under takpannorna till takpappen och där orsakar fuktskador och till och med mögel. Därför är det viktigt att inte låta mossa gro på taket.

Mossor är vanliga växter, bara i Sverige finns det omkring tusen skilda sorter och i hela världen är det nästan tjugotusen arter. Det är växter som inte har rötter utan istället har rotliknande blad som förankrar växten ganska löst i underliggande material. Det är således inte komplicerat att dra loss mossa från de flesta underlag.

Mossa trivs där det är fuktigt och helst lite skuggigt. Den har inga problem med näringsfattig och sur omgivning vilket medför att mossa kan vara mer motståndskraftig än gräs i en ordinär trädgård som inte gödslats på ett tag, eller som har utsatts för sur nederbörd. Mossa gillar att gro på tak och då föredrar den eternit, tegel, betong, skiffer eller asfalt.

Mossa är ett problem som man bör försöka föregå, dels när man bygger huset, dels när man ska renovera men även under den mossfria tiden man bor där. Val av hustak är centralt eftersom tegelpannor måste hållas mossfria för att inte på sikt förstöras. Det är också en bra idé att se över träd som står i närheten av huset och skänker skugga. Kan man såga ner någon gren för att öka ljusinsläppet på taket?

Ett gammalt knep för att hålla mossan väck är att fästa upp en grövre koppartråd längs med taknocken. När det regnar fälls kopparoxid ut, vilket mossan inte tycker om och därför inte börjar växa på taket. Det finns dock teorier om att det behövs surt regn för att det ska fungera, men ännu inga tydliga besked. Det är en procedur som är billig och helt klart värd att testa.

För att bli av med mossa på taket finns det ett antal annorlunda produkter man kan välja. Marknaden är stor, men också miljöfarlig. Exempelvis bekämpningsmedlet Grön Fri består av en lösning av bensalkonklorid samt vatten som är 7-9%. Ren, högkoncentrerad bensalkonklorid är mycket miljöfarligt och därutöver högst hälsovådligt och kan vid förtäring resultera i döden.

Det är således väldigt viktigt att fundera på hur rejält man vill få bort mossan och vad annars man kan uträtta – att spruta på gift är den sista utvägen! En mycket mer miljövänlig metod är att borsta undan mossan när det är torrt. Det är dock ett tidsödande och i vissa fall farligt jobb. Fulstopp

Man kan också använda sig av högtryckstvätt för att spruta undan mossa – man bör ha dödat all påväxt med Fulstopp några dagar eller (hellre) månander innan så att det lossnar lätt. Det är då viktigt att man inte får in vatten under takpannorna, vilket annars kan leda till fuktskador, vilket från början ju är det man vill försöka avstyra.

Det viktigaste för att undkomma mossa på takpannor och tak är således att se till så att det inte hamnar någon mossa på det från första början – så slipper man bruka miljövidriga medel.