Mossa, lavar och alger – likheter och skillnader

Mossa, lavar och alger kan ibland se oerhört lika ut, och när man har fått en påväxt på sitt hus är det angeläget att vara medveten om vad det är för att kunna behandla det på ett bra och miljövänligt vis.

Mossa är en kryptogam växt, d.v.s. en växt som saknar blomma. De gillar fuktig mark och är mestadels gröna till färgen. Mossa är en oönskad gäst i de flesta trädgårdar och för att hålla mossan från sin trädgård är det betydelsefullt att se till så att dränering är god. Det är också en god idé att använda sig av gräsuppsamlare när man klipper gräset för att slaget gräs inte ska ligga kvar och stänga in fukten.

Mossa kan även växa över takpannor. Risken vid mossväxt över taket är att mossan behåller fukt och då kan orsaka fuktskador och mögel i taket, eller strax inunder, på vinden. Det förekommer även risk att mossan binder så mycket fukt att takpannan sprängs när det fryser till vintern.

Det kan ibland vara rätt knepigt att få undan mossa från taket. Ett sätt är att för hand skrubba bort dem. Det innebär en klar risk för fall, och man ska vara vaksam ifall man har takplattor av betong då dessa enkelt blir hala. Man kan också, efter att ha tagit bort mossan manuellt sätta upp en koppartråd längs den högsta delen. När det sedan regnar kommer koppartråden att ge ifrån sig ämnen som mossan inte tycker om.

Alger är organismer som utvinner energi. Oftast händer det med hjälp av klorofyll. Alger bildar en grupp organismer som är vanligtvis svårbestämd och oerhört stor. Den inkluderar allt från mikroskopiska, encelliga organismer till komplexa, flercelliga, exempelvis brunalger som kan bli upp till sextio meter långa. Klicka här omgående för mer info

Alger kan gro på fasader och staket. Det spelar mestadels ingen roll vilken sorts färg man har målat med. Alger ger en grön skiftning i själva färgen. För att få bort alger ska man i första hand använda sig av så miljövänliga medel som möjligt.

Har man alger på en slammålad fasad (alltså målad med till exempel Falu rödfärg) ska man inte bruka några preparat alls, utan torrborsta väggen. Det är angeläget att bruka munskydd för att inte löpa risk att andas in till exempel sporer från mögel som också kan växa där och som kan vara direkt giftiga för människor.

Det främsta man ska prova om man har alger växande på en fasad målad med oljebaserad färg är miljövänligt diskmedel eller såpa. Om det inte fungerar så kan man prova ett algdödande medel. Det först som tredje steg som man bör betänka att använda ett klor- alternativt borbaserat algdödande ämne eftersom dessa är mycket miljöfarliga och hälsovådliga.

Lavar är en symbios mellan en svamp och en alg. De flesta lavar uppskattar att växa där det är torrt, exempelvis på skiffer, eternit-, tegel- och betongplattor och är den svåraste påväxt av de tre att få bort. Lavar har vanligtvis djupa rottrådar och somliga kan utsöndra syra som förstör underlaget.

För att bli av med lavar på tak ska man använda sig av Fulstopp därför att mekanisk borttagning med hjälp av exempelvis högtryckstvätt inte totalt tar bort lavarna. Det eftersom lavarnas rotsystem ofta har trängt in djupt i plattorna och därför lätt kommer tillbaka nästa säsong.

Det finns således olika sätt att hantera mossa, lavar och alger – det viktiga är att vara medveten om vilket!