Mögel i huset? – så blir du kvitt med det

Det är inte enbart hus som varit mögelfria i åratal som plötsligt kan drabbas utan även nybyggda hus. Fenomenet brukar kallas för ”sjuka hus” och har mestadels sin förklaring i att huset har blivit inkorrekt byggt eller renoverat vilket har lett till en invasion av husmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Äldre hus, helst byggda innan sjuttiotalet var inte lika välisolerade som de är nu. De värmdes dessutom ofta upp av oljepanna. Det är en kostsam och energislösande procedur att värma upp sitt hus på. Många har då valt att ändra värmekälla till andra lösningar som är mer miljövänliga och billiga. Man har dessutom valt att tilläggsisolera.

Här kommer problemet. Ett oisolerat hus som värmts upp från en punkt – en värmepanna, har fått en inbyggt ventilation då luften kommer i rörelse av uppvärmningen. Ofta när man tilläggsisolerar idag gör man det lite för bra. Lägg också till att man har ändrat värmekälla och därmed tagit bort den varma panna som ofta stod i källan och torkade ut denna med värme som läckte ut.

Man ges då ett hus som inte har lika bra ventilation för luften står mer still. Detta medför att det är lättare för fukt att bli kvar. Mögel gillar fukt, så där man har drabbats av fukt, där löper man också risk att få mögel. Vanliga sådana platser är badrum, källare och vindar ifall man ser till själva huset. En annan härlig plats för mögel att växa till på är i en husvagn och med tanke på att de vanligtvis lämnas fullständigt utan tillsyn under stora och framför allt fuktiga delar av året, får möglet gott om tid att växa sig omfattande samt luddigt.

Mögel husvagn skiljer sig inte nämnvärt från mögel i hus, i synnerhet inte när det gäller de första metoderna man bör testa för att få bort möglet. En metod, antagligen den billigaste och beroende på vart möglet finns, också en effektiv metod, är att tvätta grundligt med rengöringsmedel alternativt diskmedel och avsluta med ättika.

En något starkare variant på samma tema är att rengöra det mögelangripna området med hjälp av klorin. Detta är dock inte speciellt miljövänligt, och man bör vara försiktig med klorin i utrymmen som man vistas stor del i. Fulstopp är ett ytterligare preparat, det är överlägset Klorin för det skyddar dessutom framåt i tiden. Dock inte lika länge som Tvärstopp, som förmodligen skyddar längs av samtliga preparat.

En annan metod för mögelsanering är den som kallas för fogging.

Fogging innebär att man värmer upp ett mögeldödande medel så att det förångas. Det görs med hjälp av en speciell apparat, vilken man kan hyra. Ångan gör så att det mögeldådande medlet har lättare att tränga in och komma åt annars svåråtkomna skrymslen och vrår.

Inget av ovanför nämnda metoder tar dock bort mögelsporer och mykotoxiner, alltså det som är hälsovådligt med mögel. Det dödar bara av själva mögelsvampen. Det tar också inte bort dålig lukt noggrant utan man kan vara tvungen att rengöra flera gånger, och det är inte jämt det hjälper. Det finns foggingmetoder också vid sanering av dålig lukt, men då används givetvis andra medel än vid mögelsanering. Mer information: På den här sajten

Den mest drastiska, och främsta metoden att få bort mögel är att helt enkelt riva ut allt som är angripet och ersätta det med nytt material. Då får man också bort mögelsporer samt mykotoxiner.

Fortsättningsvis är det angeläget att fundera på att huset är bra ventilerat och inte enkelt kan angripas av fuktskador. För att mögel i hus ska kunna undvikas är det betydelsefullt att fixa komponenter som bristfällig lufttillförsel.