Mögel i huset – ett typiskt problem

Mögel i hus

Det är inte speciellt roligt när mögel angriper ens hus. Tack och lov är det inte omöjligt att bli av med det. Husmögel angriper ofta dåligt ventilerade utrymmen där det finns fukt. Fukt är nämligen avgörande för att mögel samt annan mikrobiell påväxt så som bakterier ska växa till sig.

Man upptäcker mestadels möglet genom att man upplever en illa lukt när man kommer innanför dörren. Denna stank kommer från lättflyktiga organiska gaser som svampen avger. Efter ett tag i miljön kommer man vänja sig och upphöra känna lukten. Det är alltså inte varje gång enkelt att känna mögeldoften i ett hus där man vistas väldigt mycket.

Den dåliga lukten kommer krypande ihop med karakteristiska mögelfläckar och kanske även fuktfläckar, med tanke på att dessa två fenomen gärna kommer efter varandra – fukt leder till mögel.

Mögel, oavsett ifall det är husmögel, svartmögel eller av en annan typ, trivs i fuktig miljö där det får expandera ostört. Sådana platser är exempelvis badrum, källare och vindar. Många hus har drabbats av mögel på senare år. Detta har sin grund i skilda förändringar som har blivit av sedan huset byggdes, för vanligtvis rör det sig om hus som har en del år på nacken. Läs mer här

Det kan vara att man har ersatt värmekällan från oljepanna och därmed gjort så att en del delar av huset inte värms upp lika kraftigt som tidigare, exempelvis källare. En annan orsak till den ökade förekomsten av mögel i hus är att flera hus inte var ordentligt isolerade när de byggdes – man eldade med olja eller liknande för värmen och att huset var isolerat resulterade i att det uppstod en luftgenomströmning.

När man efteråt ska renovera det gamla, energislukande huset till att bli lite mer klimatsmart väljer man att tilläggsisolera. Ofta görs detta så bra att det inte blir någon luftgenomströmning alls – vilket också är meningen när man isolerar. Men tillsammans med ändringen av uppvärmning och därmed hur varmt det är på olika platser i huset åstadkommer så att det inte blir samma luftgenomströmning.

En försämrad luftgenomströmning ger en degenererad lufttillförsel vilket gör så att fukten stannar kvar. Möglet kan växa till sig ifred. För den skull är det av stor vikt att man, när man finner att huset har drabbats av husmögel, går igenom lufttillförsel och även dränering utanför huset ifall det rör sig om mögel i källaren alternativt i husgrunden. För att erhålla en bättre dränering ska man ta bort alla växter och all jord runt husknutarna samt ersätta det med väldränerande material.

För att få undan husmögel ska man främst undersöka hur mycket av huset som är drabbat. Man kan då ta hjälp av en mögeltekniker som använder sig av en så kallad mögelhund, en tränad hund som känner igen och märker ut mögel.

Det ultimata sättet att helt bli av med mögel och även de hälsovådliga mögelsporerna och mykotoxinerna är att avlägsna allt det angripna materialet och byta ut det. Om man har större mögelskador, så att man ingalunda kan bo i huset förrän sanering har genomförts kan man erhålla statlig ekonomisk hjälp. Man ska då vända sig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i sin kommun som handlägger sådana ärenden.

Men mögel i hus kan alltså undvikas, ifall man renoverar samt bygger på rätt sätt! Helst även skyddar med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp innan något sker.