Mikrobiell påväxt – ett förstadie till bekymmer

När man säger mikrobiell påväxt menar man att det är en gynnsam miljö för mikroorganismer samt att sådana växer på platsen. En mikroorganism är en organism som inte syns för blotta ögat. Även om gränserna är vaga kan man påstå att bakterier, ärkebakterier, en del protozoer, somliga djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan emellanåt inkorrekt benämnas som mikroorganism, emedan ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan förenklat påstå att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare besvär med synbar mögel och liknande. Vanligaste orsaken till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer snart att bli angripet av mikrobiell påväxt samt mögel. Det är framför allt möglet som syns då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som ger dålig lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer så småningom att stinka p.g.a. tillväxten bakterier.

Om man misstänker att man har fått besvär med mögel eller annan mikrobiell påväxt ska man inte avvakta utan ta itu med det direkt med tanke på att det bara kommer att bli värre. Det är därtill hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan medföra symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har undersökningar dessutom visat att mögel också påverkar nattsömnen eftersom att man får besvär med luftvägarna samt andningen.

Om man är osäker över var möglet finns kan man ta assistans av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som använder sitt briljanta luktsinne för att hitta just mögel. Det ultimata sättet att hantera mögel är att helt enkelt avverka och byta ut det angripna materialet med nytt och fräscht som därpå skyddas med Tvärstopp. Ifall det inte är möjligt kan man tvätta ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan också använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man hettar upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan täcka mer otillgängliga utrymmen. Det är inte att rekommendera att man vistas i ett rum som utsätts för fogging då det vanligtvis är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det betydelsefullt att ordna de bekymmer som leder till mikrobiell påväxt. Eftersom fukt, som tidigare omnämnt, är den absolut vanligaste orsaken gäller det att ordna ventilation och isolering ifall det gäller källare, vindar eller husgrunder, där det är vanligt med fukt. Också dränering är bra att titta över om man har bekymmer med fukt i grunden. Det kan också hjälpa ifall temperaturen höjs i samband med bättre ventilation.

En annan typisk tillväxtplats för mögel samt andra mikrober är i badrum och det kan te sig så dåligt att det tillväxer innanför kaklet, varpå man tvingas avlägsna det innan man kommer till källan. För att undvika mögeltillväxt i badrummet är det angeläget att fogarna är ordentligt täta och att man har en bra ventilation, och att man håller rent i alla skrymslen och vrår där mögel annars fort kan finna ett fotfäste. Mer data här

En torr och fräsch omgivning är en ogynnsam miljö för mikrobiell påväxt.