Man kan effektivt få bort mossan med hjälp av en spridarramp

Hur behandlar man gräset med stroller combi på ett effektivt sätt?

Det är få som anser att ogräs är attraktivt och om det fanns ett sätt att för evigt säga hejdå till den här typen av växter så är det flera som skulle ta chansen. Man kan använda sig av stroller combi för att både gödsla samt eliminera ogräs och detta kan fungera oerhört fint.

mossbekämpning utvvatnare bred för vattenkanna

Före du lägger på ett lager med stroller combi så kan du grunda med järnvitriol. Järnvitriolen är samma sak som järnsulfat och den är bra för att eliminera mossan. Samtidigt så kan gräset bli finare av den här typen av behandling och järnsulfat mot sniglar kan även vara välkommet i somliga trädgårdar.

Gödsla gräset vid rätt tidpunkt på året

Men när ska man egentligen lägga ut ett lager med stroller combi på gräset? Till att börja med så kan det vara klokt att sköta det här på våren men betänk att medlet behöver åtminstone 15 grader för att funka.

Håll ett öga på väderrapporten och då du ser att det blir dags för varmare dagar, flertal dagar i sträck, så kan det vara läge att ta tag i saken. Starta som sagt med järnsulfat och vatten. Det är förträffligt ifall gräset är fuktigt när man genomför gödsel och antiogräs-behandling.

Ifall du vill förvalta denna process mitt i sommaren så ska du tänka på att uträtta det mot eftermiddagen hellre än tidigt på morgonen. Under hösten så ska man bestyra gödslingen mot kvällen istället för morgon alternativt mitt på dagen.

Bränn inte gräset med din stroller combi

Tänk på att ett torrt gräs kan “brännas” av en stroller combi-behandling. Ifall du kan sköta gödslingen en regnig men varm dag så är det perfekt då kommer den nämligen att skänka riktigt fin effekt.

Kommer det här att ge det perfekta gräset i trädgården?

Den som tror att en hantering med en bra produkt är allting som behövs för att få en fin gräsmatta är inte insatt i allt det arbete som en nyttig gräsmatta kräver. Visst är det så att bra produkter såsom järnvitriol samt ogräsmedel är viktiga att tillämpa sig av men man tvingas se helhetsbilden och ha en bra plan för att lyckas.

Ifall man följer en speciell plan så kan man till sist få en gräsmatta som rentav känns fulländad. Detta kan ta några säsonger för mossan är enveten och så tillika ogräset. Men om du sakta men bestämt får upp näringshalten i jorden och samtidigt ser till att bekämpa ogräset så kan du tids nog se att det finns mer gräs än mossa på mattan. Länk till mer detaljer

Järnvitriol och järnsulfat är samma sak men det finns en rad olika bekämpningsmedel och produkter som kan innefatta lite annorlunda ämnen. Med stroller combi så får du fördelen av flera skilda effekter. Gräset får gödsling, ogräset dör och samtidigt så får man dessutom viss verkan mot mossan. Det här är en bra produkt som man kan ha stor användning av och som kan vara en angelägen del av arbetet för det perfekta gräset.

Det perfekta gräset behöver, i kort version:
Järnsulfat när mossa visar sig, annars vår och höst, det ger näring till gräset.
Vartannat år behöver gräsmattan kalkas därför att hålla korrekt pH (6-7).
Gräsmattan behöver gödas. Oftare än man antar, minst 2 ggr per år.
Vid behov, hos flera är det var år, behöver gräsmattan jämnas till på våren med 5-10 mm grus alternativt jord, toppdressas.
Gräsmattan behöver klippas ofta. En robotgräsklippare är en god lösning.