Hur man hanterar mögel i husvagn

Mögel i husvagn är ett besvär som kan fördärva semestern helt och hållet. Det är också en relativt vanlig företeelse. Husvagnar används i regel under en relativt kort period varje år, resten av året står de magasinerade. Det är när husvagnen står orörd som risken för mögel och annan mikrobiell påväxt är påtaglig. Därför bör alla husvagnar behandlas med Tvärstopp eller Fulstopp innan det blir påväxt.

Även om husvagnar är konstruerade för att befinna sig utomhus och stå emot vind och regn är det en god idé att ha den inomhus när man inte använder den. Detta för att förebygga eventuella fukt och mögel och inte nöta husvagnen i onödan.

Man kan enkelt säga att mögel kräver fyra komponenter för att växa till. Den ena är fukt, ju fuktigare, desto bättre för möglet. En annan viktig komponent är temperaturen vilken i regel ska vara mellan 0 och 40 grader, med den ultimata tillväxttemperaturen på 20-25 grader celsius, nämligen strax över rumstemperatur.

Mögel behöver också näring vanligtvis i form av organiskt material, men kan också växa till på oorganiskt material så som kakel samt betong om det är belagt med smuts. Den fjärde viktiga komponenten är tid. Ju gynnsammare levnadsförhållanden desto kortare tid ges möglet att växa sig stort och luddigt. Klicka här genast för mer info

Mögel ger ifrån sig mögelgift (så kallade mykotoxiner), mögelsporer samt lättflyktiga organiska gaser (som kallas MVOC – microbial volatile organic compound). Mykotoxinerna kan vara hälsovådliga samt leda till nästäppa, astma, hudirritation, extrem trötthet, huvudvärk, hosta men även oerhört värre tillstånd vilka kan få dödande utgång (exempelvis aspergillosis).

Mögel kan föra med sig dålig lukt. Det är de lättflyktiga gaserna – MVOC. Det är inte varje gång möglet luktar så kraftfullt att en mänsklig näsa kan uppleva den. Man ska även veta att människans luktorgan trubbas av nära en lukt, och efter 10-15 sekunder har man slutat uppfatta lukten.

Ifall man har fått mögel i sin husvagn kan man använda sig av en luftrenare för att bli av med möglet. Det sätt tar inte bort mykotoxiner och mögelsporer, men det håller möglet samt den dåliga lukten på distans. Det finns mängder av olika luftrenare samt avfuktare, beroende på användningsområde.

Är husvagnen så illa mögelangripen så att inte luftrenare alternativt avfuktare hjälper är det dessvärre kanske dags att se sig om efter en annan semestermetod, med tanke på att det då är direkt farligt att vistas i husvagnen. Förhoppningsvis ska det inte hinna skrida så långt.

För att inte drabbas av mögel i sin husvagn kan man, förutom att magasinera den på ett torrt och välventilerat ställe, även uträtta några andra saker för att förebygga både dålig lukt samt påväxt.

En god sak är att ta ur alla löstagbara dynor och andra textilier och förvara dem inne. På så sätt undviker man inte endast att fukt kan fästa i textilierna och mögel tillväxa utan man förhindrar även att stora delar av interiören drabbas av instängd lukt, något som annars är vanligt, men ofarligt, i just husvagnar.

Det är även en god idé att göra rent husvagnen grundligt innan man ställer in den. Ifall man har husvagnen på en sådan plats att den likväl riskerar att bli fuktig inuti, kan man använda sig av en timer-inställd avfuktare. Det kan även vara något att fundera på när man använder husvagnen, eftersom det då vanligtvis är flera personer som lever på en väldigt liten yta, vilket kan medföra illa lukt, fukt och i många led också mögel.

Det är en del tips för att ta hand om och därmed kringgå mögel i husvagn.