Hur går mögelsanering till?

Innan och vid mögelsanering finns det en del saker att fundera på. Det finns olika metoder vid sanering, beroende hur kraftigt angripet utrymmet, var det finns och vad det är för typ av mögel.

Mögel gillar fukt och kan utöka sig relativt fort i ett fuktigt, dåligt ventilerat hus. Platser där det är vanligt med mögel är bland annat källare, badrum samt vindsutrymmen. Gemensamt för dessa tre olika utrymmen är att de vanligtvis är utsatta för fukt. Källare som blivit renoverade har vanligtvis blivit tilläggsisolerade lite för bra, varpå den tidigare luftgenomströmningen som var en konsekvens av bristfällig isolering uteblir och fukten kan stanna.

I nyare hus är vindarna vanligtvis mindre och undermåligt ventilerade, vilket med detsamma blir en anledning till att fukten stannar. Badrum utsätts dagligen för fukt i och med att man duschar och badar. Mögel växer till bättre på organiskt material, men kan dessutom gro på oorganiskt material, så som kakel och betong, helst om det är belagt med smuts och jord.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt gaser. Det är gaserna som ger bristfällig lukt. Mögelsporer och mykotoxiner kan förorsaka allergier och irriterade luftvägar, men även allvarligare symptom. Således ska mögel inte accepteras i hus och byggnader där det förekommer människor.

Ifall man misstänker att man har mögel i huset kan man ta hjälp av en mögeltekniker med en så kallad mögelhund. Dessa hundar är specialtränade för att reagera på de gaser som mögel ger ifrån sig och man kan på så sätt ringa in var möglet växer samt hur utbrett mögelangreppet är. Mer tips här

Oavsett hur stort eller smått mögelangreppet är ska man jämt se över orsaken till varför möglet har kunnat utöka. Ofta rör det sig om illa dränering samt ventilation och om man fixar det i samband med mögelsaneringen så får man ett hållbart skydd.

Mögelsanering går till på skilda sätt. Vid ett mindre angrepp på en slät oorganisk yta så som kakel så fungerar det ofta med att nyttja rengöringsmedel och ättika. Kommer möglet tillbaka kan man använda sig av klorin för att döda svampen. Det är dock inte säkert att man får undan mögelfläckarna; svartmögel ger små svarta prickar vilka kan vara väldigt besvärliga att få bort från fogar och kakel.

Ifall man har mögel i svåråtkomliga utrymmen så som i inbyggda krypgrunder alternativt i porösa material kan fogging vara en bra idé. Fogging innebär att man med hjälp av en särskild maskin värmer upp ett mögeldödande medel till förångning. Denna ånga tar sig enkelt in i varje skrymsle och vrå samt kan ta sig in porösa material och där avdöda möglet.

Dessa två metoder dödar mögelsvampen men tar inte hand om de gaser, mykotoxiner samt sporer som möglet avger. För att bli av med dålig lukt kan man använda sig av fogging, men då med luktneutraliserande medel som hettas upp.

Ifall man har stora mängder mögel är det ultimata sättet att helt enkelt ta bort det skadade materialet och byta ut det med nytt och rent, som sedan behandlas med Fulstopp. Detta är ett kostsamt och omständigt arbete, men det mest effektiva eftersom man får undan också svampsporer, mykotoxin samt bristfällig lukt till följd av gaser.

Alltså finns det förhoppning om att bli kvitt med mögel i hus samt byggnader, men man bör tänka till vilken procedur av mögelsanering som passar det aktuella angreppet och helst kombinera det med avfuktning.