Hur blir man av med mögel på ett bra vis?

Mögelborttagning, alternativt mögelsanering som det även kan heta har blivit en allt viktigare bransch då fler och fler hus på grund av olika anledningar blir angripna av mögel och annan mikrobiell påväxt. En huvudsaklig orsak tros vara att äldre hus som tidigare har klarat sig undan mögel nu isoleras för att bli energieffektivare och att man då kan ges en försämrad lufttillförsel som konsekvens, ifall man inte vet vad man gör.

Men även nybyggda hus kan drabbas av mögel och annan påväxt. Det är närapå alltid en konsekvens av ett odugligt bygge där man inte har preparerat husgrunden noggrant, eller där det har lämnats kvar byggmaterial som blivit utsatt för fukt och då börjar mögla. Det kan också röra sig om dålig dränering runtom huset.

Mögel trivs på fuktiga platser. Bäst trivs det i bland annat badrum och fuktiga utrymmen under hus och vindar. Det kan växa till innanför kaklet i badrummet och inte märkas av förrän det fått rejält fäste. En annan plats där mögel trivs är i fogarna mellan kakelplattorna. Det kan då te sig som mindre svarta prickar som, om man väntar med städningen ett litet tag, kan vara mycket svåra att få bort helt.

Samtliga dessa saker kan åtgärdas, och bör framför allt åtgärdas för att man inte ska få stora problem med fuktskador samt mögel. Mögel avger därutöver hälsovådliga gaser som i vissa fall kan uppfattas som en illa lukt, den typiska mögellukten. Det är inte bra att uppehålla sig i ett hus som är mögelangripet. Det kan leda till luftvägsbesvär så som hosta och i somliga fall även andningssvårigheter.

Man kan även drabbas av trötthet till följd av illa nattsömn p.g.a. de problem som mögel medför. Det är således angeläget att bli av med möglet och förhindra att det kommer tillbaka.

Mögelborttagning kan ske på lite annorlunda sätt. Det vanligaste, mest drastiska och definitivt ultimata sättet är att ta bort hela det drabbade materialet. Detta gör så att man blir av inte enbart med själva möglet utan även de sporer samt gaser som orsakar både den dåliga lukten och de fysiska besvären för de som bor i huset.

Nackdelen är att kostnaderna kan bli hög när man väl har börjat gräva ur väggar samt golv. Det är dock en långsiktig lösning på problemet. Vissa utrymmen är svåra, rentav omöjliga att riva ut, och där kan det då vara bra att veta att man kan bli av med mögel på andra vis.

Dessa metoder eliminerar själva mögelsvampen, men tar inte bort sporerna eller lukten. Den billiagste metoden är att man använder sig av diskmedel, tvättmedel eller övrigt rengöringsmedel. Det fungerar bra på kakel, klinker och andra glatta ytor. Efter att ha rengjort noga med valt rengöringsmedel torkar man av ytan med ättika. Det kan vara värt att testa innan man river ut hela inredningen. Vill ni veta detaljer Klicka Här

En annan procedur så kallad fogging som kräver en speciell maskin. Den värmer upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan medför att medlet kan tränga in djupare och det är därför en bra metod ifall möglet är svåråtkomligt och man har att göra med porösa material, så som betong.

Oavsett vilken metod man väljer att hantera är det betydelsefullt att man sedan åtgärdar orsakerna – förbättrar ventilationsmöjligheterna, göra rent oftare, skydda med Fulstopp. Då slipper man hålla på med mögelborttagning, förhoppningsvis helt och hållet!