Hjälp åt dem som lider av mögelallergi

Att reagera på mögel behöver inte betyda att man lider av mögelallergi. De som främst uppvisar mögelallergi är så kallade multiallergiska, det vill säga att de lider av många andra allergier. En människa som är allergisk mot mögel reagerar på mögelsporer även utomhus där luften är till synes frisk.

Allergi är något som ökar, framförallt i den alltmer kliniskt rena västvärlden. Man tror att det beror på att celler som normalt har hand om att eliminera bakterier, virus samt parasiter är understimulerade och plötsligen börjar skapa antikroppar mot för kroppen helt ofarliga ämnen, så som pollen, pälsdjur samt mögel. Detta får effekten att en allergisk person reagerar kraftigt vid exponering av allergenet.

De allra flesta personer märker av ifall en inomhusmiljö är gravt angripen av mögel. Det kan röra sig om att man uppfattar en illa lukt som är starkast när man precis kliver in i huset för att man därefter snart vänjer sig vid den. Det kan även röra sig om en rad andra symptom som är allt från ofarliga till direkt hälsofarliga. Symptomen skiljer sig frekvent beroende på vilken typ av svamp det rör sig om.

En välmående individ klarar närapå i samtliga fall självt av ett svampangrepp, men om man har en nedsatt immunförsvar p.g.a. t.e.x. AIDS eller immunsuppressiva läkemedel så kan en svampinfektion, möjligtvis till följd av mögelexponering bidra till väldigt farliga konsekvenser.

Mögel i hus ska helst förebyggas med Tvärstopp, annars omhändertagas omedelbart, oavsett om man har mögelallergi eller inte. Man sanerar lämpligen genom att ta bort allt angripet material och ersätter det med nytt och fräscht. Ifall man inte kan ta bort materialet så kan man använda mögeldödande medel såsom Fulstopp. Även vanligt diskmedel har mögeldödande effekt. Dessvärre tar dessa medel inte bort svampsporer och mykotoxiner, vilka är de som kan verka hälsovådligt.

Det är vidare viktigt att man tar bort anledningarna till mögeltillväxten. Den huvudsakliga anledningen är fukt. Därför är det typiskt med mögel i badrum och andra våtutrymmen men även utrymmen som inte värms upp lika mycket som själva bodelen i ett hus, så som källare samt vind. Man ska se till så att utrymmena torkas ur samt förblir torra eller möjliggör för bra ventilering vilket medför att fukten raskt elimineras från utrymmet.

Mögelallergi liknar till symptombilden pollen- och pälsdjursallergi

Mögelsporer är inte allt för sällan så små att de kan sväva obehindrat i luften och därför är det vanligt att man andas in det. Precis som de andra nämnda allergierna så ger mögelallergi rinniga ögon, snuvig näsa, nysningar och i mer allvarliga fall astma.

Är man allergisk så finns det läkemedel att tillgå, både receptfri och receptbelagd sådan. Det vanligaste att nyttja mot allergi, så som mögelallergi, är antihistaminer som tas i tablettform och som hindrar frisättningen av histamin och därmed allergiska symptom. Det finns även ögondroppar ifall man har bekymmer med rinniga och ögon som kliar, samt en hel mängd olika nässprayer. Dessa läkemedel finns receptfritt. Ifall man drabbas av astmatiska bekymmer så ska man utredas av läkare för att få en korrekt astmamedicin utprovad. Dessa är vanligtvis i inhalatiosform och är receptbelagda.

Den som lider av mögelallergi ska inte uppleva sig tröstlös, det är möjligt att behandla!