Den svenska marknadens vanligaste algmedel

På den svenska marknaden finns vad som kan liknas vid på tok för många algmedel att välja på. De flesta fungerar på samma sätt; de hjälper på ett eller annat sätt till att få undan algväxt från någon form av yta. Man kan nästan säga att det finns lika många metoder för att råda bot med alger som det förekommer människor som har haft besvär med alger.

Ett av de mest vanliga hemmakokade algmedlen är en blandning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller dylikt, och vanligt ljummet vatten. Man tar därefter en skrubba och skrubbar de områden på sitt hus som lider av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar det funka helt utmärkt. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan användas. Dessa brukar oftast kosta allt från 20 kronor per liter ända upp till flera hundra kronor per liter. Man kan överlägga mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man ser på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett tips på ett bra och mycket billigt recept på algmedel. Normalt brukar den enda substansen i algmedel vara bensaltensid som spädes ut med vatten, det kallas för bensalkonklorid. Anledningen varför inte flera känner till det beror på att tillverkarna vanligtvis använder ett annat namn för det, som exempelvis kvartär ammoniumförening alternativt N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för avancerat för att man ska kunna mixa detta själv. Och det är exakt detta som tillverkarna vill sikta mot.

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan handlas på flaska i hög koncentration och sedan blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan handlas för under 400 kronor från de flesta affärer som erbjuder kemiska produkter. Bensaltensiden kan därpå spädas till lägre koncentration för att nyttjas som rengöring.

Ifall man kollar på de rengöringsmedel som består av bensaltensid som finns på marknaden brukar koncentrationshalten av bensaltensid bestå runt 8%. Vidare ges instruktioner att man bör späda denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, således landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid som har en koncentration på 8% kan kosta allt mellan 50 ända upp till 200 kronor per liter. Ifall man själv blanda kan man följaktligen undkomma med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, ifall man räknar på vad en liter bensaltensid och man späder det till strax ovanför 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan därefter användas för att motverka alger, mögel, mossa samt lavar i samtliga utrymmen där de kan tänkas expandera såsom badrum, källare samt andra utrymmen som har bristfällig dränering.

Man kan till och med bruka bensaltensid som förebyggande kemikalie i målarfärg. Man bör då blanda ca 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg och sedan måla som vanligt. Det ger ett skydd mot algangrepp som varar flera år och effektivt vis kostar väldigt lite, framför allt jobb på somrarna. Klicka här omgående för mer detaljer

Vad man dock ska vara aktsam med när man nyttjar bensaltensid, och alla andra kemikalier för den delen, är att man använder rätt skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma kläder samt handskar och att man hanterar den med största försiktighet så man inte spiller då det kan få förödande konsekvenser, till och med algmedel kan vara farligt då och då.