De flesta vill bli av med mossan

Mossa, som mestadels är grön, saknar rötter men kan antingen ha en kort stam eller mindre rötter i form av blad som är förankrade i marken. Mossa får vatten av regn och fukt i angränsande miljö. Det finns ungefär tjugotusen kända arter av mossa, varav ett tusental existerar i Sverige.

Mossa

Mossa trivs generellt där det finns fukt, och växten tar upp vatten med näringslösning genom sporer i bladen. Flera arter, till exempel vitmossa tål långvarig torka utan att cellerna som bygger upp mossan tar någon som helst skada. Å andra sidan tycker mossa inte om köld, som åstadkommer att växten fryser bort.

Mossa i gräsmattan är ett otyg, eftersom det är komplicerat att avverka. Det första man bör ta reda på när man har fått mossa i gräsmattan är varför den väljer att växa exakt där. Oftast beror det på att gräsmattan är långvarigt fuktig. En bra idé är att nyttja uppsamlare till gräsklipparen då kvarblivet gräs binder fukt mot marken och gör miljön gynnsammare för mossa. Mer tips här

Mossa som växer i gräsmattan är harmlöst, men ganska otrevligt. Den kväver omkringliggande gräsväxt och gräsmattan blir tråkig. Det är även en god idé att se över gräsmattans dränering då det är en typisk orsak till mossväxt.

Mossa trivs bättre i sur och näringsfattig miljö än vad gräs gör, vilket för med sig att mossan är mer konkurrenskraftig än gräset i en sådan omgivning. För att inte få mossa i sin trädgård man gödsla och använda kalk.

Mossa växer även på gångvägsplattor av betong, och över hustak. Mossa på tegelpannor kan vara en fara för taket. Detta för att mossa åstadkommer så att taket blir fuktigt och när vintern sedan kommer kan pannorna frysa sönder. Därför är det betydelsefullt att inte låta mossa få förankring på taket.

Man kan bli av med mossa, på olika vis. När det gäller mossa på takpannor är det mest vedertagna sättet att manuellt eliminera mossan med torrborste. Det är ett arbetsamt och farligt sätt att bli av med problemet, därför är mossa på takpannor något som man ska motverka förebyggande.

En billig och väl fungerande procedur är att fästa upp koppartråd över hustakets högsta punkter. När det regnar fäller koppartråden ut ämnen som gör så att mossan inte kan få fäste och börja växa. Det är dock viktigt att tillägga att mossa som redan förekommer på taket inte kommer att försvinna om man endast sätter upp en koppartråd. Man måste alltså göra det i preventivt syfte för att det ska få funktion.

När det gäller mossa i gräsmatta kan man använda sig av diverse medel, exempelvis mossa GTI och järnsulfat. Den billigare metoden, järnsulfat går att mixa med vatten för att erhålla samma resultat som mossa GTI. Järnsulfat kan man inhandla på Granngården och liknande affärer.

Oavsett ifall man använder det dyrare alternativet mossa GTI eller järnsulfat eller det bästa: Fulstopp, så är det viktigaste man bör fundera på att förebygga återkomsten av mossa. Gör man ingenting annat än använder något av preparaten så är risken överhängande att mossan kommer tillbaka redan nästa år.

För att undkomma mossa är det bästa man kan utföra att verka preventivt, med bra dränering samt näringsrik jord med neutral pH.