Bli kvitt mikrobiell påväxt

Mikrobiell påväxt betyder att det växer organismer som man inte ser. Det är således ett annat ord för mögel, innan det har börjat synas såsom hårigt ludd eller svarta prickar på hela väggen. Mögel trivs där det är fuktigt, som exempelvis i oisolerade källare samt vindar. Mögel älskar också att växa sig stora och luddiga i badrum alternativt på gamla matrester.

Mögliga matrester är enkelt att ta hand om, det är bara att slänga det, gärna i en kompost där det gör nytta. Värre ställt är det ifall man får mögel samt andra mikrobiella påväxter i badrummet. Det är troligen ingen som anser att det är fräscht att placera sig i duschen, eller ta ett skönt bad ifall väggarna hotar med att äta upp en samt utrymmet stinker av illa lukt.

Vad bör man då tänka på för att kringgå mikrobiell påväxt och spridningen av mögel? Först och främst är det bra att känna till var de helst växer, vilket redan nämnts, nämligen där det finns gott om fukt. Dessvärre försvinner inte mögel och andra mikroorganismer som genom ett trollslag ifall man torkar ut utrymmena som har blivit angripna. Det förhindrar å andra sidan att det tillväxer och efterhand kommer det dessutom att gå tillbaka, men det tar tid. Påväxt kan inte växa över positivt laddade ytor, det är en god ide att bearbeta alla material med Tvärstopp – helst redan i ett nytt hus.

För att bli av med mögel krävs mer eller mindre drastiska åtgärder. Man bör helst börja med att utforska hur stora delar, och vilka, som är angripna. Ett mögelangripet utrymme luktar vanligtvis, men inte ständigt, dåligt. Lukten kan lättast beskrivas som unken och ofräsch – har man en gång luktat på mögel så kommer man för alltid känna till hur den lukten känns. Det kan också finnas synliga fuktskador på väggar, golv, tak och möbler, beroende på omfattningen.

Fuktskador kan te sig på skilda sätt; missfärgningar i tapeter samt bubblor i mattor är vanliga tecken. Mögel behöver inte jämt synas direkt på ytan. I exempelvis ett badrum där man städar noga, har en knappt synbar spricka i väggens kakel lett till att fukt kommer in innanför. Mögel tillväxer ordentligt innan man upptäcker det, då på grund av att det finns en dålig lukt i badrummet.

Hur blir man då av med mikrobiella påväxter, så som mögel? Det mest drastiska och bästa sättet är att avverka allt som är mögelangripet och byta ut med nytt material, som därefter skyddas med Tvärstopp. Det kan dock visa sig inte enbart svårt, utan eventuellt rent omöjligt i somliga fall. Då kan man ta till andra metoder, till exempel sanering genom Fulstopp mögeldödande medel som stryks på ytan. Om det är svårt att nå källan till möglet kan man ha användning av så kallad fogging.

Fogging är en metod där man hettar upp och förångar ett ämne som verkar avdödande på mikrober. Ämnet kommer då att befinna sig i små droppar att de kan tränga in i skrymslen som annars skulle vara väldigt svåra att rengöra. Man ska dock undvika att vistas i rummet medan fogging sker eftersom ämnena inte allt för sällan är giftiga.

När man har mögelsanerat samt åtgärdat fuktproblemen kommer det bli betydligt svårare för mikrober att växa till sig. En ren och torr miljö är det bästa vapnet för att hålla väck mikrobiell påväxt. Klicka här för mer detaljer