Bästa sättet att effektivt få bort mossa på stenplattor?

Det är en tråkig syn att upptäcka att det växer mossa på plattorna. Exakt som att man ej vill ha mossan i gräset så är det tråkigt då den breder ut sig över trädgårdens stenplattor. Men man kan rätt så lätt få bort mossan med mossmedel som man kan nyttja på plattor såväl som på gräset.

spridarramp för järnsulfat

Få bort mossa på stenplattor med marknadens bästa mossmedel

För att få bort mossan så kan man behöva en aning annorlunda teknik, men till att börja med så är det nödvändigt att få död på mossväxten. Mossa har inget djupt rotsystem så det är ej så tufft att räfsa bort men det blir än enklare om man börjar med att mixa järnsulfat och vatten och sprayar eller vattnar på med detta.

Idag så finns det riktigt bra mossmedel som består av järnvitriol och som kommer som pulver, ännu enklare är att införskaffa ren järnvitriol (järnsulfat), då är det dessutom billigare. Med mossa gti så slipper man själv blanda ut järnsulfatet 288 gram per liter koncentrat så det blandas på korrekt sätt med det vatten som man tillför dunken.

När man har sprayat på järnsulfat på gräsmattan samt på stenplattorna så kommer mossan att dö. När den är icke levande så kan man nyttja sig av en högtryckstvätt för att skölja bort mosslagret från stenarna fort och effektivt. Mer info: På den här sajten mossa gti.

Viktigt att tänka på då du sprutar med högtryckstvätt på stenplattor

Ifall man har stenplattor av ett mer poröst material så ska man vara lite vaksam med högtryckstvätten eller använd högtryckstvättens komplement för tvätt av plattor. Kör man på för hårt så kan bitar lossna och det blir inte så bra. Det är självklart en styrka att först nyttja mossmedlet för att enklare få dän mossan via att spola med vatten men det kan ändå vara så att man blir en aning för hårdhänt med tvätten.

Är det jämt en styrka att processa med järnsulfat på stenplattor?

Det finns de som kritiserar behandlingen med järnsulfat. De använder möjligtvis järnsulfat mot mossa i gräset men på grund av att medlet kan påverka somliga typer av stenar så vill man inte ta risken och köra samma metod mot stengångens mossväxt. Då använder man Bensaltensid, utspädd 32 gånger, Fulstopp högtryck utspädd 20 gånger eller Fulstopp koncentrat utspätt 30 ggr.

Om du är oroad för att mossmedlet skulle kunna missfärga eller på något sätt fördärva dina stenplattor så borde du pröva på en liten del alternativt dra igång en tråd i ett hemforum online alternativt läsa vad andra har sagt om samma typ av sten som du har. Detta är ett hastigt och enkelt sätt att få veta mer innan man beställer en järnsulfat säck från tex. allt-fraktfritt.se för att få dän mossa i gräsmattan. Där finns även en smart spridarbom och en ejektor som snabbar upp jobbet.

Mossa på stenplattor som inte har behandlats på flera års tid

Ifall det är så att man har stenplattor som är helt övervuxna av mossa så står man inför en större utmaning. Men med ett god mossmedel så kan man också klara av den här situationen. Se blott till att du har en bra plan för hantering samt ge inte upp. Stundtals kan man få behöva upprepa behandlingen för att mossan ska lossna.