Att sanera mögel

Begreppet att sanera mögel för mångas tankar till stora kostnader, inplastade hus samt heltäckande overaller i plast. Det behöver inte vara så dramatiskt att uträtta en mögelsanering, och om man är ute i god tid och åstadkommer ett noga arbete, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att motverka med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp och undgå få mögel att sanera.

Mögel trivs bra där det finns mycket fukt. En fuktskada följs för den skull vanligtvis av mögelangrepp om man inte åtgärdar problemet och ser till så att fukten försvinner. Mögel är svampar som växer i trådar som bildar nätverk, så kallade hyfer samt mycel. En del mögelsorter kan utsöndra sporer samt mykotoxiner, vilka kan ge symptom hos människor.

Vanliga symptom kan vara trötthet, huvudvärk, upprepade förkylningar, snuva samt hosta. Vanligtvis kommer dessa symptom smygande och det är inte alltid man inser att det beror på just mögel. Ett sent tecken på mögel är en för mögel egenartad illa stank – det luktar unket och gammalt.

Mögel behöver, utöver fukt, något att växa över. Det ska helst vara av organiska material, så som trä samt jord, men det kan också börja växa mögel på kakel i badrummet. Då växer möglet i fogarna och livnär sig på tvålrester och hudflagor som finns i just badrum. Mögel i badrummet ter sig vanligtvis som svarta små prickar, så kallat svartmögel.

Dessa små prickar kan man relativt enkelt bli av med genom att tvätta kaklet noggrant med diskmedel samt vatten. Se till så att möglet skrubbas undan noggrant. Fullborda jobbet genom att torka av med ättika alternativt vittvinsvinäger för att hålla möglet borta. Dessvärre lämnar svartmögel kvar missfärgningar, främst i fogarna, varpå det ändå kan se tråkigt ut, men själva mögelsvampen dör och försvinner av denna åtgärd.

Det är jämt angeläget att se över lufttillförsel i samband med att man har fått mögelangrepp som inte enkelt kan förklaras av exempelvis gamla matrester alternativt vattenläckor. Om ventilationen är illa stannar fukten längre i ett utrymme, vilket gör det gynnsammare för mögel att växa till just där.

Om möglet växer på ett mer utbrett vis och inte så enkelt kan tas bort som på släta ytor, så kan man ha nytta av foggingmetod. Denna procedur går ut på att man hettar upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan gör så att medlet lättare kan tränga in i material och döda svampen helt och hållet.

Det är angeläget när man foggar att man inte vistas i samma rum som maskinen utan att det är noga avgränsat till utrymmet som saneras. Efter foggning bör man vädra ut ordentligt innan man vistas i rummet under längre tid. Det kan vara en fördel att efter foggning sätta in en avfuktare i utrymmen så som källare, där det kan vara besvärligt att göra något åt ventilationen. Klicka Nu för mer tips

Vid rejäla mögelangrepp, där man inte kan vistas i huset innan det har åtgärdats så duger inte fogging som mögelsanering. Man måste då ta till mer drastiska åtgärder, nämligen att riva ut allt det mögelangripna materialet som finns och ersätta det. Angrepp som är så allvarliga har ofta pågått under en längre tid. Fördelen med ett sådant totalt sätt att sanera mögel är att man får bort också mykotoxiner och sporer, något som annars kan stanna kvar länge efter en sanering.