Den organiserade brottsligheten bakom ID-kapning

Organiserad brottslighet

I boken finns en mer komplett och bra checklista. Kapningsboken finns kostnadsfritt som e-bok på biblioteken samt kan anskaffas på allt-fraktfritt.se. Klicka på bilden för mer information.
ID-kapning

ID-kapning drabbar offer i många skilda led. Med tanke på at den mesta ID-kapningen idag sker via webben så behövs så klart datorkunniga personer i ligan, som kan genomdriva blåsningarna, speciellt när det handlar om framtagning av Spyware eller att sätta upp falska e-shopar. Men ID-kapning kan ha väldigt många, samt olika, ansikten – det finns flera steg i ledet för att denna organiserade brottslighet ska funka så effektivt som den gör.

Stöld

Att ta något som inte är ens eget klassas som stöld. Vanligtvis tänker man att stöld är ett brott som begås när man tar materiella ting utan lov, men en identitet – som ju inte alls är ett konkret föremål – kan i allra högsta grad också stjälas och få saker är så obehagliga att få stulna som ens identitet.

Häleri

Häleri är att handla man med stöldgods, vilket kan beskrivas som själva essensen inom ID-kapning med tanke på at man dels stjäl folks identitet och därefter även handlar med den. Häleri förekommer även i alla de fall där saker säljs och köps i stulna identiteter.

Förfalskning

Identiteter stjäls av många annorlunda anledningar, ibland kan det vara så enkelt att någon förfalskar ett pass eller ett körkort och baserar det på en stulen identitet. För att det ska vara genomförbart måste en person med kompetens att framställa förfalskningar delta i brottet.

Företagsplundrare

Ibland läser vi om dem i tidningarna, människorna som missbrukat sitt ansvar i det företag de är medarbetare i. De har vanligtvis smusslat ut pengar i mindre summor under en längre tid, men det finns dessutom de som stjäl en stor summa som de sedan flyr med. Vanligtvis behöver dessa en alternativt flera falska/kapade identiteter med personnummer, bankkonto etc. att flytta de undanfifflade pengarna till.

Pengatvättare

I många så att säga lyckade phishingfall behövs ett bankkonto i det land som bedrägeriet genomförts, och ett lätt sätt att få tillgång till sådana är genom att värva så kallade “Shipping Managers” alternativt “Private Financial Reveiwers”. Man lockar rekryterna med hjälp av lättjänade pengar som på många sätt ser legitima ut, men erbjuder i realiteten jobb som pengatvättare, vilket kan medföra allvarliga rättsliga följder för den godtrogne “försäljningsrepresentanten”. En tumregel för att undfly denna typ av “jobb” är att tänka att ifall något verkar för bra för att vara sant, så är det vanligtvis även det.

En annan variant av företagsplundring är att i Ditt namn handla ett igångvarande bolag, gärna med bra omsättning. Med Dig som ansvarig vd beställer man därefter varor av befintliga och nya leverantörer. Man kanske också betalar sina leverantörer i början. Man säljer för miljoner och betalar inte in momsen. Mot slutet – alternativt redan från början – betalar man inte sina leverantörer heller. I stället beställer man allt möjligt överalltifrån, som går att kränga vidare. Därnäst plundrar man bolaget på samtliga pengar, inventarier och varor och försvinner. Kvar med alla skulder står kapningsoffret.

Brevlådevittjare

En brevlådevittjare är en människa som stjäl en annans post, vanligtvis genom dennes brevlåda.
Det finns fall där detta pågår i månader, posten läses och läggs tillbaka så offret märker ingenting alls. När det gått en månad eller mer vet ID-kaparen alla bankkonton, avbetalningsköp, kreditkort, lån osv – i en del fall har ID-kaparen även tagit ett fönyat äkta kreditkort och koden till detta. Sedan slår man till – ofta under offrets semester som man vet allting om – medan man fortsätter vittja brevlådan på alla krav och brev från inkassobolag, Kronofogden, företag och banker.

Av uppenbara skäl sker detta främst i mer exklusiva villaområden där ID-tjuven på förhand kollat upp de boendes årsinkomster på sajter som t ex ratsit.se eller upplysning.se. De hushåll vars ägare har mest gynnsam ekonomi (höga inkomster/stora monetära tillgångar och få lån) är de som drabbas hårdast. Brevlådevittjning är ett enkelt sätt att få tillgång till en utvalt offers personliga uppgifter – och knycka dem.

Kriminella kontaktnät – leverantörer och underleverantörer

I större bedrägerihärvor finns vanligtvis åtskilliga led inblandade, en del ibland utan medvetenhet om läget. Det grövsta brottet inom ID-kapning är organiserat bedrägeri, medan tillfälligt häleri ses på med lite blidare ögon. Det finns därutöver en enorm köp-och-sälj-marknad med stulna identiteter, det är inte hela tiden den som på förbjudet vis har tillskansat sig identiteterna som använder dem för egna ändamål, utan ofta säljs de vidare till andra led i brottshärvan. Det finns mängder av kriminella kontaktnät av denna typ, där ett långt led av annorlunda personer agerar inom annorlunda fält av ID-kapningen. En fixar loss identiteter, en annan säljer dem och köparen utnyttjar sedan den nyvunna identiteten till sitt ändamål vilket kan vara allting från bankkontotömning till förfalskning av pass, låntagande alternativt försäljning av icke existerande varor alternativt tjänster i den stulna identitetens namn m.m.