Glukosamin lindrar din smärta samt ökar rörligheten

Den som har besvär med rörlighet och upplever att leder och brosk känns slitna kan bli hjälpt av kosttillskott innehållandes glukosamin. För att kroppen och dess rörlighet ska funka som den ska så krävs nämligen produktion av glukosamin. Det är en del av ledväskans smörjande ämnen. Produktionen av glukosamin bidrar till produktion av hyaluronsyra, vilket är ett ämne som i sin tur skänker smörjande effekt för leder och brosk.

En del personer upplever dock besvär eftersom hyaluronsyran inte produceras som den bör.

Viskositeten hos hyaluronsyran är väldigt hög och skyddar samt har dämpande verkan på ledbrosk och artrosskador. Faktorer som påverkar produktionen av glukosamin till det sämre kan till exempel vara stigande ålder samt sträng träning. Dessa omständigheter kan betyda att broskcellerna hämmar sin produktion av hyaluronsyran. Kosttillskott innehållandes glukosamin har sålunda som uppgift att motverka alternativt dämpa nötning på leder och brosk, och det är många personer som har upptäckt kosttillskottet.

Det finns otaliga fördelar med kosttillskott med glukosamin och ur flera avseenden är det faktiskt en mirakulös behandling. Det ger till exempel inte några biverkningar och det påverkar heller inte övrig medicinering. Det beror på att glukosamin är ett naturligt kroppseget ämne. Följaktligen har det inte på något vis skadande effekter på människan.

Användning av kosttillskott med glukosamin kan innebära symptomlindring hos patienter med måttlig grad av knäartros. Dessutom har människor som har ledproblem av typen osteoartros beskrivit att krämpa avtagit fullkomligt eller åtminstone att besvären lindrats markant vid intag av kosttillskottet.

I enlighet med vetenskapliga studier har tillförsel av glukosamin kompletterande egenskaper på den kroppsegna och befintliga produktionen. Glukosamin påstår också dämpa ledbesvär bättre än exempelvis naproxen och ibuprofen efter ett par veckors bruk. De antiinflammatoriska preparaten har därutöver visat tendenser att resultera i biverkningar.

Via dubbelblindtester har effekten av glukosamin testats i förhållande till placebopreparat. Testerna har visat otvetydigt att det är lindrande för smärta, rörlighet samt svullnad i leder glukosamin från grönläppad mussla.

artrosbehandling

Produktionen av ledbrosksämnen och ledvätska verkar intensifiera i samband med intaget av glukosamin. Vilket är någonting som rentav kan resultera i att ett skadat ledbrosk kan bli fullt återställt.