Glukosamin – ett kosttillskott

Har du bekymmer med rörligheten? Känns leder och brosk slitna? För att kroppen och rörligheten ska fungera som den ska så krävs produktion av glukosamin. Det är ett ämne som i sin tur bidrar till framställning av hyaluronsyra som har smörjande verkan på leder samt brosk. Glukosamin är således en del av ledväskans smörjämnen. Problemet är att hyaluronsyran ej produceras som den borde hos alla personer.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

Till exempel kan tilltagande ålder och sträng träning medföra att broskcellerna hämmar sin framställning av hyaluronsyran. Viskositeten hos hyaluronsyran är väldigt hög och har en dämpande effekt som skyddar ledbrosk mot artrosskador.

Problemet med dålig framställning av hyaluronsyran uppstår p.g.a. avsaknad av glukosamin i kroppen. Som tur är finns kosttillskott av glukosamin på marknaden i syfte att motverka eller mildra nötning på leder samt brosk. Många människor har upptäckt förbättringar av att ta glukosamin som kosttillskott.

Det flertal upplever som en fördel är att det inte ger några biverkningar och det påverkar inte heller andra former av medicinering. Glukosaminsulfat är nämligen ett kroppseget och naturligt ämne som människan således inte tar skada av. Till exempel kan patienter med ringa omfattning av knäartros erfara symtomlindring genom att behandlas med glukosamin. Människor med ledproblem av typen osteoartros har blivit fullt fria eller åtminstone upplevt att besvären lindrats vid bruk av glukosamin. För flertal har det således klassats som ett mirakelpreparat.

Flera vetenskapliga undersökningar har påvisat att ytterligare tillförsel av glukosamin tas upp av kroppen och äger kompletterande effekt på den kroppsegna produktionen. I jämförelse med antiinflammatoriska preparat som naproxen och ibuprofen har glukosamin haft bättre lindring av ledbesvär efter några veckors bruk. Därutöver har det visats att de antiinflammatoriska preparaten kan medföra biverkningar.

Glukosaminsulfatpulver ett glukosamin kosttillskott.

Effekten av glukosamin har testats i relation till placebopreparat genom dubbelblindtester och som då uppvisat tydlig lindrande effekter för smärta, rörlighet samt svullnad i leder. För ytterligare fakta detta Glukosamin hemsida

När intaget av glukosamin ökas verkar också produktionen av ledvätska och ledbroskämnen tillta. Det kan rentav leda till att ett skadat ledbrosk kan bli till fullo återställt.