Glukosamin – ett kosttillskott

Är inte rörligheten som den borde? Känns leder och brosk slitna? För att kroppen och rörligheten ska fungera som den bör så krävs produktion av glukosamin. Det är ett ämne som i sin tur bidrar till framställande av hyaluronsyra som har smörjande verkning på leder och brosk. Glukosamin är alltså en del av ledväskans smörjämnen. Problemet är att hyaluronsyran inte produceras som den borde hos alla personer.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

Till exempel kan tilltagande ålder och hård träning leda till att broskcellerna hämmar sin framställning av hyaluronsyran. Viskositeten hos hyaluronsyran är mycket hög och har en dämpande verkan som skyddar ledbrosk mot artrosskador.

Problemet med dålig framställning av hyaluronsyran uppstår p.g.a. otillräcklighet av glukosamin i kroppen. Som tur är finns kosttillskott av glukosamin på marknaden i syfte att stoppa alternativt mildra slitage på leder samt brosk. Flertal personer har upptäckt förbättringar av att ta glukosamin som kosttillskott.

Det många upplever som en fördel är att det inte genererar några biverkningar och det påverkar inte heller andra former av medicinering. Glukosaminsulfat är nämligen ett kroppseget och naturligt ämne som människan följaktligen inte tar skada av. Till exempel kan patienter med mild grad av knäartros erfara symtomlindring genom att behandlas med hjälp av glukosamin. Personer med ledproblem av typen osteoartros har blivit till fullo fria eller åtminstone upplevt att besvären lindrats vid bruk av glukosamin. För flertal har det sålunda klassats som ett mirakelpreparat.

Flera vetenskapliga undersökningar har påvisat att ytterligare tillförsel av glukosamin tas upp av kroppen och har kompletterande effekt på den kroppsegna produktionen. Gentemot antiinflammatoriska preparat som naproxen och ibuprofen har glukosamin haft bättre lindring av ledbesvär efter några veckors bruk. Därutöver har det visats att de antiinflammatoriska preparaten kan leda till biverkningar. glukosamin hund.

Effekten av glukosamin har testats i förhållande till placebopreparat genom dubbelblindtester och som då uppvisat uppenbar lindrande effekter för smärta, rörlighet och svullnad i leder.

naturmedel mot artros

När intaget av glukosamin ökas verkar dessutom produktionen av ledvätska och ledbroskämnen tillta. Det kan rentav resultera i att ett skadat ledbrosk kan bli helt återställt.