En stor tratt när man häller över vätska

Det är alltid bra att ha en stor tratt tillhands när man ska överföra vätska. Ju större tratten är desto smidigare blir det att hälla därför att vätskeflödet hinner strömma ner i en bättre takt än om en liten tratt använts. Man bör ge vätskan tid att rinna ner för att undfly att trattens öppning ska bli överfull och rinna över.

För vissa överföringar funkar det riktigt bra med en liten tratt som exempelvis när man behöver komma åt att hälla där det är smått samt otympligt.

En tratt har formen som en kon och där mynningen är som störst häller man vätskan. Förankrat till konens avsmalnande del så finns ett rör som kan placeras i mynningen på en behållare av något slag dit vätska ska överföras. Exempelvis passar trattens avsmalnade del i mynningen på en flaska.

De mest typiska materialen för en tratt är plast och rostfritt stål. Det man kan tänka på är att välja tratt utifrån den vätska som ska transporteras. I somliga fall kanske man hanterar rentav farliga och frätande vätskor och då är en stor tratt i stål att föredra.

När flödet av vätskan man häller blir kraftigt kan det såklart bli lättare att styra in vätskan i en stor tratt snarare än i en liten. Det kan till exempel röra sig om att man ska hälla över bensin i en bensindunk alternativt fylla på olja eller spolarvätska till bilen.

plasttratt

Det finns främst två anledningar till varför man inte vill spilla när man häller över vätska. Dels kan vätskan vara kostsam, och dels kan vätskan vara vådlig för huden alternativt bägge.

När man exempelvis måste hälla om vinet man brygger hemma så måste då ske smidigt eftersom det ska hällas fram och tillbaka flera gånger. Det kan bli en kostsam affär ifall man spiller allt för mycket och ofta. stora tratten. En annan vätska som är dyr är ju exempelvis bensin och det vill man samtidigt inte spilla på huden.

Använd en stor tratt

Det är stundtals bra att använda tratt. Den är menad för att tappa över vätska från en behållare till en annan. För somliga överföringar duger det med en liten tratt men vanligtvis sett så brukar en stor tratt vara att föredra.

Hur ser en tratt ut? Den är formad som en kon och på ovansidan där man häller vätskan är öppningen stor. Öppningen smalnar dock av och formar sig nertill av tratten som ett rör. Tack vare avsmalningen blir det enklare att placera och rikta vätskan dit man vill att den ska transporteras vidare. Till exempel passar trattens avsmalnade del i mynningen på en flaska.

stor

En tratt bör vara slittålig och hållbar. De typiska materialen som trattar brukar vara utformade i är rostfritt stål samt plast. Man bör välja material på tratten efter den typ av vätska som ska transorteras. Ifall man exempelvis ska transportera vätskor som är frätande är tratt i stål att föredra.

Med en stor tratt blir det mindre risk att man spiller. I de fall då mynningen är vidsträckt på den behållare man häller ifrån och det handlar om mycket vätska så kan flödet bli kraftigt. I ett sådant läge kan det såklart bli lättare att styra in flödet i en stor tratt snarare än i en liten. Det kan exempelvis röra sig om att man ska hälla i bensin i en bensindunk, eller fylla på olja till bilen.

Men många vill såklart kringgå spill när det handlar om ganska kostsamma vätskor som till exempel olja och bensin. Därjämte kan dessa typer av vätskor bringa åkommor om man spiller på sig själv och huden. Mera info HÄR. Ett annat exempel när en stor tratt kan komma till användning är när man brygger eget vin hemma. Omtappningar av vinet måste då ske smidigt eftersom det ska hällas fram och tillbaka flera gånger. Även vin vill man inte gärna spilla då dropparna är kostsamma.

Man måste tänka på att hälla långsamt när man handskas med en tratt. Vätskan bör ges tid att rinna ned för att undfly att trattens gap ska bli överfull och flöda över.

I köket är trattar frekvent förekommande. Det är verkligen ett bra hjälpmedel som underlättar uppgifterna i köket.

Det kan handla om när man till exempel ska hälla upp saft som man kokat alternativt dosera ingredienser av skilda slag. För alla syften är en stor tratt att föredra. Men det kan rentav vara besvärligt att komma åt med tratten ibland och då kan man använda sig av ett böjbart förlängningsrör som är ett vanligt tillbehör till tratten.

En tratt är jämt bra att ha

När man minst anar kan man behöva en tratt. Den används till att föra över vätska till en behållare (av något slag) till en annan. I köksmiljö används tratten ofta. Den kan vara behändig när man ska koka saft eller kanske hälla upp ingredienser. Det blir med tratten både lättare att hälla och man minimerar risken för spill.

Faktum är att en del vätskor är kostsamma då man till varje pris vill kringgå spill. Till exempel när man ska tappa över bensin till en bensintank som hör till båten. Den som brygger egna drycker hemma vill ogärna heller spilla. Att brygga till exempel vin eller öl hemma är inte enbart ekonomiskt kostsamt utan det tar mycket tid i fordran, och då vill man helst ta vara på var droppe.

För den som aldrig sett en tratt, hur ser den ut? Det är en konformad sammansättning med en större mynning i ena änden samt ett avsmalnande rör i den andra. Det är tänkt att vätskan ska hällas ner i den större öppningen. Typiska material på trattar är rostfritt stål eller plast. Mer fakta här.

tratt

Eftersom tratten smalnar av och blir till ett rör medför det att det blir lättare att rikta dit man önskar att vätskan ska hamna. Ofta använder man tratt i sammanhang när vätska ska överföras till en behållare som har en liten öppning. Man bör tänka på att hälla långsamt så att tratten inte blir överfull. Man ska låta vätskan få tid att rinna ner. Emellanåt kan det vara komplicerat att komma åt med tratten. Då kan man köpa till ett böjbart förlängningsrör, men som i flera fall redan ingår när man köper en ny tratt.

Eget vin på bär samt frukter

Allt fler folk brygger sitt eget vin hemma Mycket tack vare att produkterna har utvecklats och utrustningen blivit bättre.

Processen som genomgås påminner i det stora hela om den traditionella vinframställningen. Dock så får vin i den traditionella bemärkelsen uteslutande kallas vin om det framställs på vindruvor, enligt EUs definitioner. När det beträffar vinframställning hemma så experimenteras det otroligt ofta med varierande slags bär och frukter.

Likt den traditionella vinframställningen så är det betydelsefullt att hålla en hög hygienisk standard. Minsta förorening kan få stora konsekvenser för smaken på vinet. Det är inte bara utrustning som ska vara rent – dessutom är det viktigt att vattnet som används till bryggningen är ordentligt fräscht. Gert Strand AB säljer allting från färdiga vinsatser till diverse tillbehör som kan förenkla och förfina hemmaframställnigen. Bland annat säljer företaget så kallat aktivt kol som är alldeles briljant till att rena vattnet före bryggning.

Fördelen med att köpa färdiga vinsatser är att alla nödvändiga instruktioner finns. Och det är inte överdrivet svårt att lyckas med vinsatsen ifall instruktionerna följs utförligt.

Men att framställa en helt egen vinsats öppnar upp åt att prova med varierande bär eller frukter och experimentera med olika jäst. Dessutom kan olika jäsningstider leda till markanta smakskillnader.

En bra utgångspunkt är att använda sig av en brygghink som rymmer ungefär 30 liter. Det är viktigt att den är utrustad med ett vattenlås som är placerat vid gummit på hinklocket. Skummet som bildas under jäsningen de första dagarna kan pysa genom vattenlåset ifall hinken är för liten.

I första skedet förjäser man vinet och därpå ska det tappas om, och då behövs en större jäshink. Därjämte behövs en sughävert för att tappa vinet från en hink till en annan. brygga vin hemma.

En fullkomligt nödvändig attiralj är oechslemätaren som är till åt att dosera sockerhalten i vinmusten som bildas under förjäsningen. Ett mätglas är dessutom nödvändigt och ska vara nog stort att oechslemätaren ryms. En lagom storlek på mätglas brukar vara 100 ml. Tänk på att det inte alltid är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Skilda bär och frukter består av skilda mängder extraktämnen som i sin tur kan variera utslaget.

Glöm inte att ta fortsatta prover av vinet med oechslemätaren under bryggningens gång. Ett tips är att dosera ca tre deciliter vin i ett litermått och fylla upp 100 ml med hjälp av mätglaset och sänka ned oechslemätaren – läs av värdet. Anteckna samtliga data och för in dem noga i en bryggjournal. Att inte ha koll på processen riskerar oväntade överraskningar i slutändan. Smaka således av vinet ofta och länge i munnen.

Innan vinet är färdigt ska det stå i jäskärlet cirka 2-4 veckor. Tiden kan skifta beroende på sockerhalt, vilken jäst som används m.m. När jäsningen är färdig så kan vinet med fördel tappas om och filtreras ytterligare en gång.

Med boken Hemmaframställning av Vin kan du komma igång med bryggningen

Hemmaframställning av Vin är skriven av Kjeld Erlandsen och har hjälpt både nybörjare samt lite mer erfarna vinbryggare i ca 30 år. Det är en av de främsta böckerna inom ämnet och har utkommit i många skilda reviderade upplagor. Boken innehåller mängder praktisk information om hur man på bästa vis brygger sitt vin.

Vad gäller just vin så är det inte ett onaturligt steg att från att bara uppskatta att dricka vin dessutom börja intressera sig för bryggning. Den som dricker mycket vin och provar olika sorter kommer oundvikligen lära sig mer och mer om smaker, druvsorter o.s.v. Hos somliga uppstår någonstans på vägen idén om att börja brygga eget vin. Dels tycks det kunna bli en fruktbärande och roande hobby och dels finns det möjlighet att tjäna en hel del pengar.

En del folk avstår dock från att börja framställa eget vin p.g.a. osäkerhet och okunskap. Det är synd med tanke på att processen oftast är enklare än vad man tror. Världens främsta vinexperter förfinar oavbrutet metoder för vinframställning överlag. Det dyker hela tiden upp nya ingredienser samt nya vinjäster som håller en mycket bra kvalité.

Utvecklingen är betydelsefull på så sätt att allt mindre inom all form av vinframställning lämnas åt slumpen. Massor av framgångarna överlag påverkar i sin tur dessutom processerna för hemmabruk. Alla dessa framgångar tenderar att påfallande påverka slutresultatet. Man bör vara noga med att även hemma inte lämna vinbryggningen åt slumpen. Med bättre kontroll över processen desto mer enastående resultat. I boken Hemmaframställning av Vin så betonas just det.

Det krävs en del nödvändig utrustning för att komma igång att brygga vin. Först och främst behövs en hävert som ska användas till upptappning och även till omtappning. Därtill krävs ett jäskärl och en gummihätta med jäsrör.

Ett förslag är att inför bryggningen skriva ned precis allting som behövs, och också göra upp en lista på de arbetsmoment som ska följas. Allting i anteckningarna ska följas till punkt och pricka. Det medför att du slipper eventuella överraskningar på vägen och ökar dina chanser att lyckas. Med tanke på att det tar någorlunda lång tid att brygga en sats så vill man inte helst börja om från början. Det är även angeläget att utrustningen är ren. Om inte så är det stor risk att det påverkar smaken. Kontrollera givetvis så att utrustningen även är hel. Som sagt, det är betydelsefullt att inte lämna någonting åt slumpen.

Den som vill få mer noggrann vägledning om vinprocessen bör läsa Hemmaframställning av Vin. Är man intresserad av nya ingredienser kommer man inte bli besviken eftersom mycket i boken fokuserar på det. Du kommer få utförliga svar på varför dessa ingredienser används och vilken nytta de gör. Boken fokuserar också på smaksättning samt vinprovning. Därutöver står det att läsa om övriga nyheter om starkviner. Läs mer om Bordsvattenaromer 100 ml ger 50 liter

Hur får man tag i boken? Det är faktiskt enklare än vad man tror och inom oerhört kort kan du sitta och läsa boken direkt på datorskärmen alternativt via din läsplatta. Boken är nämligen tillgänglig som e-bok genom landets bibliotek. Det bästa av allt är att den är fullkomligt avgiftsfri att låna. Det enda som krävs är att registrera sig för ett e-konto.

Ingen tid att mista, låna Hemmaframställning av Vin, genast

Stor tratt effektivt i flera sammanhang

För att lättare kunna hälla över vätska från till exempel en behållare till en annan så underlättas det om man har tillgång till en tratt, och speciellt en stor tratt. Typiska material på trattar är rostfritt stål eller plast.

När det handlar om större volymer vätska och flödet blir stort på grund av markant mynning på behållaren från vilken man häller, så hjälper en stor tratt till med att inget spill uppstår. Ett typiskt exempel är ifall man ska tappa över bensin i en behållare. I en sådan situation vill man inte gärna spilla då dropparna kan bli dyra. Ytterligare ett exempel på en situation då man föredrar en stor tratt är när man brygger vin hemma. Även då kan spill uppfattas som förhållandevis kostsamt i längden.

En tratt är formad som en kon och i början av den är öppningen som störst och det är även där man häller vätskan. Tack vare att tratten undertill smalnar av och tar form som ett rör så blir det lätt att kunna styra där man vill att vätskan ska hamna.

Konstruktionens primära syfte är att vätskan vanligtvis ska överföras till en behållare som har en liten mynning, i vilket röret ska få plats. Man bör tänka på att inte hälla för kvickt och ge vätskan den tid som krävs för att strömma ned. Annars blir tratten överfull och rinner över.

fattratt

Det är många som använder sig av tratt i olika situationer som uppstår i köket. En stor tratt är att föredra när man till exempel ska hälla upp saft som man kokar eller tappa upp ingredienser. stor tratt handla. I de fall det är besvärligt att komma åt med tratten kan man använda ett böjbart förlängningsrör. Oftast när man köper en ny tratt så ingår ett förlängningsrör. Det kan vara extra bra att nyttja sig av ett förlängningsrör när man har en stor tratt eftersom den kan vara ohanterlig i somliga situationer.

Risken för spill blir mindre om man använder en tratt

När vi häller över vätska från ett ställe till ett annat så är det lättare gjort med hjälp av en tratt. Den hjälper på ett effektivt sätt att inget spill uppstår. Beroende på vilken typ av vätska som ska hällas kan spill vara mindre bra. Ska man till exempel tappa över bensin från en bensindunk i en tank kan det bli dyra droppar att spilla. Spill under hemmaprocessen vid vintillverkning kan även uppfattas som ganska kostsamt i längden.

tratt

Till sin form är tratten konformad och öppningen är som störst där man häller vätskan. Att tratten smalnar av och undertill blir till ett rör medför att det såklart lättare går att rikta där man vill att vätskan ska hamna. Det handlar ju oftast om att vätska ska överföras till en behållare som har en ringa mynning.

En tratt kan vara förträffligt att ha i flera skilda sammanhang. Det tycks som att tratten exempelvis är ett måste i köket. Flera använder tratt när man kokar saft eller häller upp ingredienser. Tratten kan dessutom vara bra att ha när man ska hälla upp olja eller bensin till bilen, båten eller vilket motordrivet fordon det nu kan handla om. Information omfattande industritratt

I vissa fall kan det vara en aning besvärligt att komma åt med tratten. Då kan man köpa till ett slags böjbart förlängningsrör, men i många fall ingår sådant tillbehör. Typiska material på trattar är rostfritt stål alternativt plast.

Så slipper du spill med en stor tratt

Det finns otaliga situtioner som kan uppkomma då en tratt kan underlätta. Den är till för att hälla över vätska från en behållare av något slag till en annan. Uppgiften kan begära att tratten stundtals är liten men vanligtvis så brukar en stor tratt förenkla.

Tratten är konformad och den har en öppning på ovansidan där man häller vätskan. Undertill smalnar tratten av och formar sig som ett rör. På så vis blir det lätt att kunna rikta dit man vill att vätskan ska transporteras fortsättningsvis, exempelvis om man ska fylla på en flaska.

Det är viktigt att de är robusta samt hållbara. Vanliga material på trattar är rostfritt stål alternativt plast. Ifall man till exempel hanterar vätskor som är frätande är tratt i stål att föredra.

En stor tratt medför fördelen att det blir mindre risk för slöseri. Är mynningen omfattande från den behållare man häller ifrån och det handlar om en rejäl mängd vätska så kan flödet bli kraftigt. Då är det givetvis lättare att rikta in flödet i en stor tratt snarare än i en liten. Exempelvis kan det handla om att man ska tappa i bensin i en tank, alternativt fylla på olja eller liknande.

I en sådan situation vill man helst undfly spill. Dels för att man för egen del ej vill riskera att få vätska på sig, men också spillda droppar kan bli kostsamma. Ännu ett exempel på när man helst vill ha en stor tratt är när man brygger eget vin hemma. Då måste omtappningar ske smidigt då det hälls fram och tillbaka många gånger, men därutöver kan spill bli förhållandevis kostsamt i längden.

sylttratt

Eftersom det primära syftet med en tratt är att vätska ska överföras till en behållare med liten mynning där trattens avsmalnade rör ska få plats så bör man tänka på att hälla långsamt. Man bör ge vätska tid att strömma ner för att kringgå att trattens gap ska bli överfull och rinna över.

En tratt är ett utmärkt redskap i köket. När man till exempel ska hälla upp saft som man kokat eller några ingredienser av olika slag så är en stor tratt att föredra. Det kan stundtals vara besvärligt att komma åt med tratten och då kan man använda sig av en extradel i form av ett förlängningsrör som går att böja. Underrättelse om tratt.

När man handlar en ny tratt så brukar det ingå ett förlängningsrör. Annars kan man med lite kreativitet konstruera ett eget. Ett förlängningsrör passar bra att nyttja särskilt när man använder en stor tratt eftersom otympliga situationer då och då kan uppstå.

Ha koll på frukter och bär till vinframställningen

Frukter och bär måste behandlas på korrekt sätt i vinframställningen. Hemmaframställning av Vin skriven av Kjeld Erlandsen är en bok som absolut rekommenderas för att få bättre koll. Den är fylld med goda råd och tips. Författaren har många års erfarenhet av vinframställning och redogör utförligt och detaljerat hur man bör gå till väga.

I vinframställningen ska man göra skillnad på skilda sorters bär, och olika sorters frukter. Varje specifikt bär alternativt frukt kräver nämligen sin unika bearbetning.

Hårda och saftiga frukter såsom päron, pumpa och äpple måste sköljas i varmt vatten och rengöras ordentligt. Man får inte glömma att också stjälken och flugan ska rensas. Kärnorna i äpplen kan med fördel vara kvar och de behöver inte vara skalade. I järnhandeln och liknande kan man införskaffa en äppeldelare som fungerar perfekt för att dela äpplena. Dessa hårda och saftiga frukter brukar sällan lämna mycket med fruktrester och jäsningen som krävs är ca 3-4 dygn.

Erlandsen tar självfallet även upp mjuka saftiga bär och nämner bland annat körsbär och vinbär som exempel. Det är viktigt att sortera bort blad och även dåliga stjälkar från bären. Därefter ska de mosas i ett kärl med hjälp av händerna alternativt en potatispress. Man får se till att inte krossa kärnorna.

Kärnor från till exempel körsbär och plommon kan man när man silat samla in för att framställa Cherry brandy. Mjuka saftiga bär jäser på ca 2-4 dygn. I regel något snabbare än hårda saftiga frukter.

Trots att rabarber räknas som en grönsak används den mest som frukt. Det går följaktligen självklart att göra läckert vin på rabarber. Men man ska tänka på att rabarber endast ska användas för vinframställning i maj och juni. Ifall rabarberna är för gamla eller träiga kan vinet få en besk smak som ej är eftersträvansvärd. För att undvika att vinet ska bli ljusrött ska stjälkar skollas med kokande vatten samt skalas. Klicka på denna länk nu för mer info.

Det rekommenderas att rabarberstjälkarna delas i ca 3-4 långa bitar som får koka i ¼ liter vatten per kg. De ska kokas så länge att de blir möra. Pressa sedan ur saften i ett spann och tillsätt 2 gram vinkrita per kg rabarber. Oxalsyran i rabarberna neutraliseras av kritan. Låt rabarberna få stå till kommande dag. Häll varsamt och noggrant över saften i ett jäskärl. Vid oaktsamhet kan vit bottensats som bildats följa med. Därefter tillsätter man socker och vatten i enlighet med recept.

Rönnbär, nypon och slånbär räknas som torra friska bär. Med tanke på att de äger en enorm aromrikedom och innehåller mindre saft är de extra lämpade för starkviner. Här gäller det också att ta bort stjälk och fluga. För att till exempel få bort alla kärnor i ett nypon ska man dela det itu och skölja med hett vatten. För många kärnor kvar i nyponet genererar bittert vin. Mindre nypon bör helst vara frusna och behandlas hela. Havtorn och slånbär är också typiska bär som måste behandlas hela och frusna.

En annan kategori är torkade bär. När man behandlas dessa ska man hälla kokande vatten över dem och sedan låta dem vara till nästkommande dag. Det medför att bären sväller omkring 4 gånger sin torkade storlek. Processa dem således inte i ett för smått kärl så de får plats i vidgad storlek. Tänk dessutom på att det kokande vattnet som ska hällas över bären bör vara dubbelt så mycket. Det brukar vanligtvis bli runt 2-5 liter vatten.

Det går att handla exempelvis torkade nypon, rönnbär och torkat fläder i hembryggningsbutiker och i hälsokostbutiker. Det går dessutom att finna i butiker på internet.

Det går också helt utmärkt att brygga vin på äppelmust. Men man bör ha i åtanke att viktiga ämnen går förlorade vid filtrering och ska därför undvikas. Vad gäller must så ska det jäsa drygt 2-3 dagar före socker tillsätts.

Koncentrerad äppelsaft på konserv brukar normalt rymma 1 kg vilket genererar ca 10-12 liter äppelmust. 2 burkar koncentrat krävs alltså för ca 25 liter vin. Späd ut koncentratet till 15 liter och därefter ska förkultur tillsättas. Satsen ska jäsa i 2-3 dagar innan man tillsätter den första tredjedelen med vatten och socker.

Ett annat exempel som Erlandsen nämner är att vanlig fruktsaft kan användas åt vinframställning. Man ska dock vara aktsam med att inte använda allt för söt saft. Ha därför koll på sockerinnehållet per liter med hjälp av en oechslemätare. Koncentrerad saft kan enbart användas utspädd. . All saft som är pastöriserad tar längre tid på sig att jäsa än vad färska frukter gör. För 10 liter jäsande vin krävs 1 liter saft

För den djärve och uppfinningsrike rekommenderas att prova att frambringa vin på maskrosor alternativt fläderblommor. Avlägsna de gröna bladen från maskrosorna och låt de gula kronbladen få vara kvar. Fläderblomman ska behandlas hela inberäknat stjälken. Dock avlägsnas stjälken och behandlas skild.

Maskrosor alternativt fläderblommor placeras i en gryta eller liknande tillsammans med 1 ½ liter kokande vatten. Se till att pressa ner blommorna. Låt dem koka långsamt under lock till dess de faller samman, vilket vanligtvis tar omkring 3-5 minuter.

Sedan ska blommorna pressas ordentligt och hällas med vätskan i jäskärlet. Exempelvis kan man blanda med ½ burk koncentrerad äppelsaft per 10 liter vin alternativt 5 liter äppelmust. Därefter tillsätter man socker och vatten enligt recept.

Många möjligheter med vinframställning hemma

Vinframställning hemma har snabbt blivit allt mer populärt. Mycket tack vare att produkterna har utvecklats och utrustningen blivit bättre.

Processen som genomgås påminner i det stora hela om den traditionella vinframställningen. Dock så tillåts vin i den traditionella bemärkelsen bara kallas vin om det framställs med hjälp av vindruvor, i enlighet med EUs definitioner. När det beträffar vinframställning hemma så experimenteras det oerhört ofta med olika slags bär och frukter.

Likt den traditionella vinframställningen så är det relevant att hålla en bra hygienisk standard. Minsta förorening kan få stora konsekvenser för smaken på vinet. Det är inte endast utrustning som bör vara rent – därtill är det betydelsefullt att vattnet som används till bryggningen är ordentligt fräscht. Gert Strand AB säljer allting från färdiga vinsatser till allehanda komplement som kan underlätta och förfina hemmaframställnigen. Bland annat säljer företaget så kallat aktivt kol som är helt enastående till att förädla vattnet före bryggning.

Fördelen med att handla färdiga vinsatser är att alla nödvändiga instruktioner finns. Och det är inte överdrivet komplicerat att lyckas med vinsatsen om instruktionerna följs utförligt.

Men att göra en helt egen vinsats öppnar upp för att prova med varierande bär eller frukter och experimentera med annorlunda jäst. Dessutom kan varierande jäsningstider leda till markanta smakskillnader.

En god utgångspunkt är att använda sig av en brygghink som rymmer ungefär 30 liter. Det är viktigt att den är utrustad med ett vattenlås som är placerat vid gummit på hinklocket. Besök Hemkolsyrat & Hemläsk
Skummet som bildas under jäsningen de första dagarna kan pysa genom vattenlåset om hinken är för liten.

I första skedet förjäser man vinet och därefter ska det tappas om, och då behövs en större jäshink. Dessutom behövs en sughävert för att tappa vinet från en hink till en annan.

En fullkomligt nödvändig attiralj är oechslemätaren som är till för att mäta upp sockerhalten i vinmusten som bildas under förjäsningen. Ett mätglas är också nödvändigt och bör vara nog stort att oechslemätaren ryms. En lagom storlek på mätglas brukar vara 100 ml. Tänk på att det inte alltid är sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Skilda bär och frukter utgörs av varierande mängder extraktämnen som i sin tur kan variera utslaget.

Glöm inte att ta fortsatta prover av vinet med hjälp av oechslemätaren under bryggningens gång. Ett tips är att dosera ungefär tre deciliter vin i ett litermått och fylla upp 100 ml med hjälp av mätglaset och sänka ned oechslemätaren – läs av värdet. Registrera alla data och för in dem utförligt i en bryggjournal. Att inte ha koll på processen riskerar oväntade överraskningar i slutändan. Smaka således av vinet ofta och länge i munnen.

Innan vinet är klart bör det stå i jäskärlet cirka 2-4 veckor. Tiden kan skifta beroende på sockerhalt, vilken jäst som används m.m. När jäsningen är klar så kan vinet med fördel tappas om och filtreras ytterligare en gång.